Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Филтър по продукти
ВСИЧКО ПОДРЕДИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОБРАЗНА И ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА ХИРУРГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Илан Медицинска Апаратура

Аудиометри
Ехографи и принтери
Ехографи Esaote
Холтери и монитори на кръвно налягане
ЕЕГ, ЕМГ и ЕП
Монитори за образна диагностика
ЕКГ апарати и стрес-тест системи
Остеоденситометри
Рентгенова диагностика
Спирометри
Урофлоуметри
Термографи
Капиляроскопи
Съдови доплери