Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Поддръжка и сервиз

За сервиза
ИЛАН Медицинска Апаратура ООД разполага със собствен специализиран оторизиран сервиз.

Сервизът извършва дефектация, ремонт и профилактика на хардуера на апаратите, тяхната комплектация и дава указания за правилното техническо използване на апаратурата. Оборудван е с измервателна апаратура, тестова апаратура и пълен набор от най-необходимите резервни части и модули с цел по-бързо и качествено отстраняване на възникнали неизправности.

Сервизът инсталира софтуерните програми за работа с апаратурата, следи за обновяването с нови версии и приложения и отстранява софтуерни конфликти. Разполага с всички софтуерни продукти, както и с възможността да получава в най-кратки срокове нови разработки и приложения.

Пълният набор техническа документация, високата квалификация и регулярното обучение на служителите гарантира високото качество на обслужване на клиентите.

Благодарение на дългогодишният си опит и следвайки желанията на своите клиента, ИЛАН Медицинска Апаратура ООД предлага договори за извънгаранционно абонаментно обслужване, които обхващат всички видове апарати. Важна възможност за клиентите е предоставянето на оборотни апарати с оглед продължаване диагностиката в здравното заведение за времетраенето на ремонта.
Общи условия
Цени и услуги
Адрес