Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Поддръжка и сервиз

За сервиза
В качеството си на oторизиран и сертифициран по стандартите на производителя сервиз екипът на Илан предоставя на своите клиенти гаранционна и извънгаранционна поддръжка за цялата предлагана продуктова гама на територията на цялата страна.

С цел по-бързо и качествено обслужване на клиентите сервизът на Илан е оборудван с пълен набор измервателна и тестова апаратура, разполага с персонален служебен автомобилен парк, поддържа на склад най-необходимите резервни части и модули.
За нуждите на клиентите на Илан се грижат квалифицирани сервизни инженери, обучени и сертифицирани в съответствие със стандартите на фирми-производителки по време на регулярни обучения и специализирани курсове в техните централи.

Благодарение на дългогодишният си опит и следвайки желанията на своите клиенти, ИЛАН Медицинска Апаратура ООД предлага договори за извънгаранционно абонаментно обслужване, които обхващат всички видове апарати. Важна възможност за клиентите е предоставянето на оборотни апарати с оглед осигуряване непрекъснатост на процеса в здравното заведение за времетраенето на ремонта.

Сервизни услуги извършвани от сервиза на Илан:

- инсталиране, монтаж, потребителско конфигуриране и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване;
- проектиране, узаконяване, изработване на указания за експлоатация и планове за периодично обслужване и профилактики;
- инструктаж за работа, поддържащи обучения и периодичен контрол върху инсталации;
- диагностика и отстраняване на възникнали дефекти;
- поддръжка на софтуерни програми за работа с апаратурата, обновяване с нови версии и приложения, отстраняване на софтуерни конфликти;
- изпитване, проверка и калибриране на средства за измерване;
- доставка на оригинални резервни части и консумативи;
- техническа експертиза и издаване на становища;
- абонаментно сервизно обслужване;
- предоставяне на заместваща техника;
- специализиран транспорт на медицинска техника.
Общи условия
Цени и услуги
Адрес