Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Ветеринарна медицина

Запознайте се със световния лидер във ветеринарната ехография

Системите Еsaote са с впечатляващо качество на образа във всички модалности и приложения. Освен стандартните B-мод, M-мод и Doppler, нашите системи предлагат нови режими и технологии, посрещащи всяка клинична нужда. Всички ехографи разполагат с “Vet” анотация, софтуер за ветеринарни измервания и репорти...

Повече за продукти и решения на  Esaote за ветеринарната медицина прочетете тук


Ехограф Chison Eco6 VET
Ехограф Chison Eco6 VET
Модел: Chison Eco6 VET
Тип: ветеринарен
Производител: Chison Ultrasound
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   9360.00 лв.

 
Ветеринарна настолна CR система за рентгенографски образи
Ветеринарна настолна CR система за рентгенографски образи
Модел: Exam Vue
Тип: стационарен

 
Ехограф Chison Ebit 60 VET
Ехограф Chison Ebit 60 VET
Модел: Chison Ebit60Vet
Тип: преносим
Производител: Chison Ultrasound
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   15200.00 лв.

 
Ехограф  Eco1 Vet
Ехограф Eco1 Vet
Модел: Chison Eco1 Vet
Тип: Преносим
Производител: Chison Ultrasound
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3960.00 лв.

 
Ветеринарен рентген
Ветеринарен рентген
Модел: VET BDigital
Тип: стационарен
Производител: Esaote Pie Medical

 
Ветеринарен ехограф MyLabOne Vet
Ветеринарен ехограф MyLabOne Vet
Модел: MyLabOne Vet
Тип: преносим
Производител: Esaote Pie Medical
Брошури: Изтегли

 
Ветеринарен ехограф MyLabSix Vet
Ветеринарен ехограф MyLabSix Vet
Модел: MyLabSix Vet
Тип: стационарен
Производител: Esaote Pie Medical
Брошури: Изтегли

 
Ветеринарен ехограф MyLabDelta
Ветеринарен ехограф MyLabDelta
Модел: MyLabDelta
Тип: преносим
Производител: Esaote Pie Medical
Брошури: Изтегли

 
Ветеринарен ехограф MyLabSeven Vet
Ветеринарен ехограф MyLabSeven Vet
Модел: MyLabSeven Vet
Тип: стационарен
Производител: Esaote Pie Medical

 
Ветеринарен рентген
Ветеринарен рентген
Модел: CUBEX
Тип: Мобилен

 
Ветеринарен гастроскоп HUGER AGVE-68HS
Ветеринарен гастроскоп HUGER AGVE-68HS
Модел: AGVE-68HS
Тип: ветеринарен
Производител: Huger

 
Пулсоксиметър
Пулсоксиметър
Модел: CMS60D-VET
Тип: ветеринарен
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   330.00 лв.

 
Пациентен монитор
Пациентен монитор
Модел: CMS8000Vet
Тип: ветеринарен
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1350.00 лв.

 
Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 80/120/160
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 80/120/160W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 50D/80D
Тип: Монополярен
Мощност: 50/80W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1350.00 лв.

 
Ветеринарен рентген
Ветеринарен рентген
Модел: ORANGE 1040HF
Тип: Мобилен
Производител: EcoRay
Брошури: Изтегли

 
Електронож
Електронож
Модел: EB02
Тип: 350W
Производител: Heal Force

 
3 канален ЕКГ апарат
3 канален ЕКГ апарат
Модел: ECG300G Vet
Тип: Ветеринарен
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1100.00 лв.

 
Радионож
Радионож
Модел: Radio B 4MHz
Тип: радиочестотен, ветеринарен
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   4200.00 лв.

 
Операционна маса
Операционна маса
Модел: 2078
Тип: Електрическо задвижване
Производител: AR-EL Ltd.
Брошури: Изтегли

 
Триканален ЕКГ VE-300
Триканален ЕКГ VE-300
Модел: VE-300
Тип: преносим, ветеринарен
Производител: Edan Instruments

Цена с ДДС:   1380.00 лв.

 
Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: Kentamed 1E
Тип: 100W
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   2394.00 лв.

 
Диагностичен видеоендоскоп за котки и кучета
Диагностичен видеоендоскоп за котки и кучета
Тип: преносим, ветеринарен
Производител: Hawk

Цена с ДДС:   11960.00 лв.

 
Диагностичен видеоендоскоп за дребни животни
Диагностичен видеоендоскоп за дребни животни
Тип: преносим, ветеринарен
Производител: Hawk

 
Операционен ригиден артроскоп
Операционен ригиден артроскоп
Тип: ветеринарен
Производител: Hawk

Цена с ДДС:   4800.00 лв.

 
Операционен лапароскоп
Операционен лапароскоп
Тип: ветеринарен
Производител: Hawk

 
Операционен ригиден уретеро-реноскоп
Операционен ригиден уретеро-реноскоп
Тип: ветеринарен
Производител: Hawk

 
Операционен ригиден биполярен резектоскоп
Операционен ригиден биполярен резектоскоп
Тип: ветеринарен
Производител: Hawk

Цена с ДДС:   6900.00 лв.

 
Многофункционален инспекционен ригиден ендоскоп
Многофункционален инспекционен ригиден ендоскоп
Тип: ветеринарен
Производител: Hawk

Цена с ДДС:   3500.00 лв.

 
Инспекционен ригиден синускоп
Инспекционен ригиден синускоп
Тип: ветеринарен
Производител: Hawk

Цена с ДДС:   2400.00 лв.

 

Запознайте се със световния лидер във ветеринарната ехография

Системите Еsaote са с впечатляващо качество на образа във всички модалности и приложения. Освен стандартните B-мод, M-мод и Doppler, нашите системи предлагат нови режими и технологии, посрещащи всяка клинична нужда. Всички ехографи разполагат с “Vet” анотация, софтуер за ветеринарни измервания и репорти...

Повече за продукти и решения на  Esaote за ветеринарната медицина прочетете тук


Ехограф Chison Eco6 VET
Ехограф Chison Eco6 VET
Модел: Chison Eco6 VET
Тип: ветеринарен
Производител: Chison Ultrasound
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   9360.00 лв.

Ехограф Chison Ebit 60 VET
Ехограф Chison Ebit 60 VET
Модел: Chison Ebit60Vet
Тип: преносим
Производител: Chison Ultrasound
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   15200.00 лв.

Ехограф  Eco1 Vet
Ехограф Eco1 Vet
Модел: Chison Eco1 Vet
Тип: Преносим
Производител: Chison Ultrasound
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3960.00 лв.

Ветеринарен рентген
Ветеринарен рентген
Модел: VET BDigital
Тип: стационарен
Производител: Esaote Pie Medical

Ветеринарен ехограф MyLabOne Vet
Ветеринарен ехограф MyLabOne Vet
Модел: MyLabOne Vet
Тип: преносим
Производител: Esaote Pie Medical
Брошури: Изтегли

Ветеринарен ехограф MyLabSix Vet
Ветеринарен ехограф MyLabSix Vet
Модел: MyLabSix Vet
Тип: стационарен
Производител: Esaote Pie Medical
Брошури: Изтегли

Ветеринарен ехограф MyLabDelta
Ветеринарен ехограф MyLabDelta
Модел: MyLabDelta
Тип: преносим
Производител: Esaote Pie Medical
Брошури: Изтегли

Ветеринарен ехограф MyLabSeven Vet
Ветеринарен ехограф MyLabSeven Vet
Модел: MyLabSeven Vet
Тип: стационарен
Производител: Esaote Pie Medical

Ветеринарен рентген
Ветеринарен рентген
Модел: CUBEX
Тип: Мобилен

Ветеринарен гастроскоп HUGER AGVE-68HS
Ветеринарен гастроскоп HUGER AGVE-68HS
Модел: AGVE-68HS
Тип: ветеринарен
Производител: Huger

Пулсоксиметър
Пулсоксиметър
Модел: CMS60D-VET
Тип: ветеринарен
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   330.00 лв.

Пациентен монитор
Пациентен монитор
Модел: CMS8000Vet
Тип: ветеринарен
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1350.00 лв.

Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 80/120/160
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 80/120/160W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 50D/80D
Тип: Монополярен
Мощност: 50/80W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1350.00 лв.

Ветеринарен рентген
Ветеринарен рентген
Модел: ORANGE 1040HF
Тип: Мобилен
Производител: EcoRay
Брошури: Изтегли

Електронож
Електронож
Модел: EB02
Тип: 350W
Производител: Heal Force

3 канален ЕКГ апарат
3 канален ЕКГ апарат
Модел: ECG300G Vet
Тип: Ветеринарен
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1100.00 лв.

Радионож
Радионож
Модел: Radio B 4MHz
Тип: радиочестотен, ветеринарен
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   4200.00 лв.

Операционна маса
Операционна маса
Модел: 2078
Тип: Електрическо задвижване
Производител: AR-EL Ltd.
Брошури: Изтегли

Триканален ЕКГ VE-300
Триканален ЕКГ VE-300
Модел: VE-300
Тип: преносим, ветеринарен
Производител: Edan Instruments

Цена с ДДС:   1380.00 лв.

Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: Kentamed 1E
Тип: 100W
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   2394.00 лв.

Диагностичен видеоендоскоп за котки и кучета
Диагностичен видеоендоскоп за котки и кучета
Тип: преносим, ветеринарен
Производител: Hawk

Цена с ДДС:   11960.00 лв.

Диагностичен видеоендоскоп за дребни животни
Диагностичен видеоендоскоп за дребни животни
Тип: преносим, ветеринарен
Производител: Hawk

Операционен ригиден артроскоп
Операционен ригиден артроскоп
Тип: ветеринарен
Производител: Hawk

Цена с ДДС:   4800.00 лв.

Операционен лапароскоп
Операционен лапароскоп
Тип: ветеринарен
Производител: Hawk

Операционен ригиден уретеро-реноскоп
Операционен ригиден уретеро-реноскоп
Тип: ветеринарен
Производител: Hawk

Операционен ригиден биполярен резектоскоп
Операционен ригиден биполярен резектоскоп
Тип: ветеринарен
Производител: Hawk

Цена с ДДС:   6900.00 лв.

Многофункционален инспекционен ригиден ендоскоп
Многофункционален инспекционен ригиден ендоскоп
Тип: ветеринарен
Производител: Hawk

Цена с ДДС:   3500.00 лв.

Инспекционен ригиден синускоп
Инспекционен ригиден синускоп
Тип: ветеринарен
Производител: Hawk

Цена с ДДС:   2400.00 лв.