Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Ветеринарна медицина

Запознайте се със световния лидер във ветеринарната ехография

Системите Еsaote са с впечатляващо качество на образа във всички модалности и приложения. Освен стандартните B-мод, M-мод и Doppler, нашите системи предлагат нови режими и технологии, посрещащи всяка клинична нужда. Всички ехографи разполагат с “Vet” анотация, софтуер за ветеринарни измервания и репорти...

Повече за продукти и решения на  Esaote за ветеринарната медицина прочетете тук


Ветеринарен рентген
Ветеринарен рентген
Модел: VET BDigital
Тип: стационарен
Производител: Esaote Pie Medical

 
Ветеринарен ехограф MyLabOne Vet
Ветеринарен ехограф MyLabOne Vet
Модел: MyLabOne Vet
Тип: преносим
Производител: Esaote Pie Medical
Брошури: Изтегли

 
Ветеринарен ехограф MyLabSix Vet
Ветеринарен ехограф MyLabSix Vet
Модел: MyLabSix Vet
Тип: стационарен
Производител: Esaote Pie Medical
Брошури: Изтегли

 
Ветеринарен ехограф MyLabDelta
Ветеринарен ехограф MyLabDelta
Модел: MyLabDelta
Тип: преносим
Производител: Esaote Pie Medical
Брошури: Изтегли

 
Ветеринарен ехограф MyLabSeven Vet
Ветеринарен ехограф MyLabSeven Vet
Модел: MyLabSeven Vet
Тип: стационарен
Производител: Esaote Pie Medical

 
Ехограф  Eco1 Vet
Ехограф Eco1 Vet
Модел: Ехограф Eco1 Vet
Тип: Преносим
Производител: Chison Ultrasound

Цена с ДДС:   3488.00 лв.

 
Пулсоксиметър
Пулсоксиметър
Модел: CMS60D-VET
Тип: ветеринарен
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   330.00 лв.

 
Пациентен монитор
Пациентен монитор
Модел: CMS8000Vet
Тип: ветеринарен
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1350.00 лв.

 
Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 50D/80D
Тип: Монополярен
Мощност: 50/80W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1350.00 лв.

 
Ветеринарен ехограф S2V
Ветеринарен ехограф S2V
Модел: S2V
Тип: преносим
Производител: SonoScape
Брошури: Изтегли

 
Ветеринарен рентген
Ветеринарен рентген
Модел: ORANGE 1040HF
Тип: Мобилен
Производител: EcoRay
Брошури: Изтегли

 
Електронож
Електронож
Модел: EB02
Тип: 350W
Производител: Heal Force

 
Ветеринарен ехограф A5V
Ветеринарен ехограф A5V
Модел: A5V
Тип: преносим, ветеринарен
Производител: SonoScape
Брошури: Изтегли

 
3 канален ЕКГ апарат
3 канален ЕКГ апарат
Модел: ECG300G Vet
Тип: Ветеринарен
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1100.00 лв.

 
Радионож
Радионож
Модел: Radio B 4MHz
Тип: радиочестотен, ветеринарен
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   4200.00 лв.

 
Операционна маса
Операционна маса
Модел: 2078
Тип: Електрическо задвижване
Производител: AR-EL Ltd.
Брошури: Изтегли

 
Триканален ЕКГ VE-300
Триканален ЕКГ VE-300
Модел: VE-300
Тип: преносим, ветеринарен
Производител: Edan Instruments

Цена с ДДС:   1380.00 лв.

 
Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: Kentamed 1E
Тип: 100W
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   2394.00 лв.

 
Едноканален ЕКГ VE-100
Едноканален ЕКГ VE-100
Модел: VE-100
Тип: преносим, ветеринарен
Производител: Edan Instruments

Цена с ДДС:   810.00 лв.

 
Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 80/120/160
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 80/120/160W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1690.00 лв.

 
Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: Kentamed 1МЕ
Тип: Монополярен
Мощност: 100W
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   1500.00 лв.

 
Пулсоксиметър VE-H100B
Пулсоксиметър VE-H100B
Модел: VE-H100B
Тип: портативен
Производител: Edan Instruments
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   686.00 лв.

 
Електронож
Електронож
Модел: SURTRON® 200 / SURTRON® FLASH 120/200
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 120/200W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Ветеринарен рентген
Ветеринарен рентген
Модел: ORANGE 1060HF
Тип: Мобилен
Производител: EcoRay
Брошури: Изтегли

 

Запознайте се със световния лидер във ветеринарната ехография

Системите Еsaote са с впечатляващо качество на образа във всички модалности и приложения. Освен стандартните B-мод, M-мод и Doppler, нашите системи предлагат нови режими и технологии, посрещащи всяка клинична нужда. Всички ехографи разполагат с “Vet” анотация, софтуер за ветеринарни измервания и репорти...

Повече за продукти и решения на  Esaote за ветеринарната медицина прочетете тук


Ветеринарен рентген
Ветеринарен рентген
Модел: VET BDigital
Тип: стационарен
Производител: Esaote Pie Medical

Ветеринарен ехограф MyLabOne Vet
Ветеринарен ехограф MyLabOne Vet
Модел: MyLabOne Vet
Тип: преносим
Производител: Esaote Pie Medical
Брошури: Изтегли

Ветеринарен ехограф MyLabSix Vet
Ветеринарен ехограф MyLabSix Vet
Модел: MyLabSix Vet
Тип: стационарен
Производител: Esaote Pie Medical
Брошури: Изтегли

Ветеринарен ехограф MyLabDelta
Ветеринарен ехограф MyLabDelta
Модел: MyLabDelta
Тип: преносим
Производител: Esaote Pie Medical
Брошури: Изтегли

Ветеринарен ехограф MyLabSeven Vet
Ветеринарен ехограф MyLabSeven Vet
Модел: MyLabSeven Vet
Тип: стационарен
Производител: Esaote Pie Medical

Ехограф  Eco1 Vet
Ехограф Eco1 Vet
Модел: Ехограф Eco1 Vet
Тип: Преносим
Производител: Chison Ultrasound

Цена с ДДС:   3488.00 лв.

Пулсоксиметър
Пулсоксиметър
Модел: CMS60D-VET
Тип: ветеринарен
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   330.00 лв.

Пациентен монитор
Пациентен монитор
Модел: CMS8000Vet
Тип: ветеринарен
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1350.00 лв.

Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 50D/80D
Тип: Монополярен
Мощност: 50/80W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1350.00 лв.

Ветеринарен ехограф S2V
Ветеринарен ехограф S2V
Модел: S2V
Тип: преносим
Производител: SonoScape
Брошури: Изтегли

Ветеринарен рентген
Ветеринарен рентген
Модел: ORANGE 1040HF
Тип: Мобилен
Производител: EcoRay
Брошури: Изтегли

Електронож
Електронож
Модел: EB02
Тип: 350W
Производител: Heal Force

Ветеринарен ехограф A5V
Ветеринарен ехограф A5V
Модел: A5V
Тип: преносим, ветеринарен
Производител: SonoScape
Брошури: Изтегли

3 канален ЕКГ апарат
3 канален ЕКГ апарат
Модел: ECG300G Vet
Тип: Ветеринарен
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1100.00 лв.

Радионож
Радионож
Модел: Radio B 4MHz
Тип: радиочестотен, ветеринарен
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   4200.00 лв.

Операционна маса
Операционна маса
Модел: 2078
Тип: Електрическо задвижване
Производител: AR-EL Ltd.
Брошури: Изтегли

Триканален ЕКГ VE-300
Триканален ЕКГ VE-300
Модел: VE-300
Тип: преносим, ветеринарен
Производител: Edan Instruments

Цена с ДДС:   1380.00 лв.

Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: Kentamed 1E
Тип: 100W
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   2394.00 лв.

Едноканален ЕКГ VE-100
Едноканален ЕКГ VE-100
Модел: VE-100
Тип: преносим, ветеринарен
Производител: Edan Instruments

Цена с ДДС:   810.00 лв.

Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 80/120/160
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 80/120/160W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1690.00 лв.

Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: Kentamed 1МЕ
Тип: Монополярен
Мощност: 100W
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   1500.00 лв.

Пулсоксиметър VE-H100B
Пулсоксиметър VE-H100B
Модел: VE-H100B
Тип: портативен
Производител: Edan Instruments
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   686.00 лв.

Електронож
Електронож
Модел: SURTRON® 200 / SURTRON® FLASH 120/200
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 120/200W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Ветеринарен рентген
Ветеринарен рентген
Модел: ORANGE 1060HF
Тип: Мобилен
Производител: EcoRay
Брошури: Изтегли