Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Ехограф MyLabSix

Ехограф MyLabSix
Ехограф MyLabSix
Модел: MyLabSix
Тип: стационарен
Производител: Esaote SpA
Брошури: Изтегли
Ценова листа: Изтегли


Стационарен ехограф MyLabSix

с големи диагностични възможности, оптимизиран работен процес, съвременен и ергономичен дизайн. Eхографът се отличава с безшумна работа и най-ниска консумация на енергия в класа.

Подходящ както за строго специализирани приложения, така и за цялостни мултидисциплинарни решения

Съвременната клинична среда изисква топ представяне на ехографа във всички модалности и приложения. MyLab Six посреща предизивикателствата и на най – натовареното мултидисциплинарно диагностично звено.


Предимства на MyLabSix 

✓ Кристален образ благодарение на нова генерация формировател на УЗ лъч;
✓ Високочувствителен доплер;
✓ Най-новите кардио технологии;
✓ Ненадмината резолюция при изследване на повърхностни органи благодарение на разширен честотен диапазон до над 20 MHz;
✓ Широка гама трансдюсери, включително специализирани: интраоперативни, ТЕЕ, лапароскопски и други;
✓ Вградени помагала за сканиране на анатомичните области;
✓ Максимален комфорт за лекаря и интуитивно управление;
✓ Защита от прах и частици;
✓ Интелигентни програмируеми бутони;
✓ Поддръжка на iQ трансдюсери с активна матрица;
✓ Експортиране на резултатите: PC (Windows®, Mac®), таблети, смартфони;
✓ Всеобхватна мрежова съвместимост: LAN, Wi-Fi, DICOM и IHE (Integrating the Healthcare Enterprise).

Високо качество на образа - Ниско ниво на шума

✓ Еталонна ергономия: Комфортът за оператора и превъзходният дизайн са предпоставка за диагностична увереност и клинични резултати. ЕSAOTE е отдавна признат еталон за ергономичност, дизайн и простота на използването. Нашият дизайн е основан на концепцията, че операторът е най-важното звено в клиничния работен поток. Комфортът и удовлетворението на лекаря рефлектират в повишена диагностична увереност.
✓ Изключително тиха работа: За по-добра концентрация на лекаря върху диагностиката.
✓ Най-ниска консумация на ел. енергия в класа: MyLab™Six е енергоспестяващ еко продукт – професионална мултифункционална система с дълъг експлоатационен живот за едно по–ефективно здравеопазване.
Максимален комфорт за лекаря

✓ Персонализация: Организиране на ехографа спрямо предпочитанията на лекаря.
✓ Гъвкаво конфигуриране: От строго специализиран апарат до мултифункционална система.
✓ Удобна седяща позиция & Комфорт за краката: За удобство при работа компактната и ергономичната конзола на ехографа позволява индивидуална настройка на положението на работния панел.
✓ Оптимална зрителна дистация & Отлична визуализация: Мониторъте с High Resolution Wide Screen резолюция и имат възможност за промяна на посоката и наклона. Предвидена е и възможност за избор на размера на ехографския образа върху монитора.  


Режими и модалности 
MyLabSix e универсален цифров ехограф, съчетаващ перфектен образ, високи функционални характеристики и оптимално съотношение качество/цена. Освен стандартните режими и модалности като B-режим, M-режим и доплер, системата предлага всички съвременни технологии за кардиоваскуларни изследвания, обща ехография и АГ.

Кардиоваскуларни изследвания

✓ RF QIMT - измерване на дебелината на Intima Media в реално време
✓ Auto EF - автоматично измерване на фракция на изтласкване
✓ Стрес Ехо - пакет за провеждане и анализ
✓ XStrain™ - пакет за изследване и анализ на миокардната функция
✓ TVM - тъканен доплер ( цветен и пулсов)
✓ CFI - специализиран доплеров режим за диагностика на коронарните артерии
✓ CMM - анатомичен M-мод в свободно избираема проекция
Esaote MyLabGamma
Esaote MyLabGamma Абдоминална, обща ехография и АГ

✓ TEI ™ - широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение
✓ HD Doppler и X-Flow - нови видове цветен доплер със свръх висока чувствителност и разделителна способност
✓ TP-View - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
✓ B-Steer - промяна на посока на зрителното поле за линеарни трансдюсери в В-режим
✓ HD Zoom - увеличение на част от образа с подобряване на разделителна способност
✓ 3D/4D - стандартно + deep color
✓ TMI - режим на 3D томография
✓ VRA - обемна интерпретация и анализ с висока прецизност
✓ TSI - изобразяване във вид на дебели срезове на обема между две паралелни равнини

iQ Трансдюсери Esaote appleprobe
Иновативен подход към ергономията

Appleprobe е проектиран да е удобен за работа и при
иновативния (ябълковиден) и при традиционния (писалков)
захват. Appleprobe държи ръката и китката в тяхното
естествено положение, като разпределя захвата върху
цялата китка, каквато е естествената еволюционно
утвърдена анатомично удобна позиция на човешката ръка
при хващане на предмети (ябълковиден захват).
Когато не сканирате, можете да отпуснете напрежението в пръстите и китката като просто отпуснете захвата оставите трансдюсера между пръстите.

  
Esaote MyLabGamma 
Esaote MyLabGamma                                       
Single Crystal Technology
за превъзходна пенетрация, чувствителност и хомогенност на образа


Благодарение на оптимизираните електронни и акустични материали новото поколение на IQ трансдюсери Esaote драстично подобряват качеството на изображението.

• Монокристални пиезоелементи - по-висока хомогенност на УЗ лъч
• Active Matrix композитен материал - активно премахване на шумове
• Multiple Adaptive Layers - прецизно динамично насочване на лъча
• Интегриран контрол на температурата на кристалите - запазване на оптимални параметри на трансдюсера при продължителна работа

MyLibrary
Практическо ръководство 

• Анатомичен атлас тип "Как да го направя" подкрепен с референтни образи, структурирани с отделни глави за анатомични зони и процедури
• Схематични рисунки на фокусното поле с разчитане на анатомични структури, допълнителни обяснения за процедурите и УЗ образи на сканираната зона с подчертани ключови структури
• Възможност за сравнение на референтните образи с образи в реално време
Esaote MyLabGamma
MyLabDesk                                        MyLabDesk
Пълна диагностична увереност във всички клинични области

MyLabDesk - отдалечена работна станция за архивиране, постобработка, измервания и генериране на рапорти.

XStrain MyLabDesk - отдалечена работна станция за спекъл трекинг базиран анализ на регионална и глобална съкратимост на сърдечния мускул.

Назад в раздела
Ехограф MyLabSix
Покупка
Модел: MyLabSix
Тип: стационарен
Производител: Esaote SpA
Брошури: Изтегли
Ценова листа: Изтегли

Назад в раздела