Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Аудиометри

Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: MA 28
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4737.00 лв.

 
Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: MA 25
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2761.00 лв.

 
Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: MA 27
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2943.00 лв.

 
Двуканален клиничен аудиометър
Двуканален клиничен аудиометър
Модел: MA 42
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

 
Клиничен аудиометър
Клиничен аудиометър
Модел: MA 41
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

 
Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® USB310
Тип: Скринингов
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3152.80 лв.

 
Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: ST 20
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4083.00 лв.

 
Клиничен комбиниран импедансметър ( тимпанометър) - аудиометър MI 36
Клиничен комбиниран импедансметър ( тимпанометър) - аудиометър MI 36
Модел: MI 36
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

 
Комбиниран импедансметър ( тимпанометър) - аудиометър MI 26
Комбиниран импедансметър ( тимпанометър) - аудиометър MI 26
Модел: MI 26
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

 
Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® USB350B
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   5069.00 лв.

 
Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® USB350-SP
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

 
 

Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: MA 28
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4737.00 лв.

Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: MA 25
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2761.00 лв.

Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: MA 27
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2943.00 лв.

Двуканален клиничен аудиометър
Двуканален клиничен аудиометър
Модел: MA 42
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Клиничен аудиометър
Клиничен аудиометър
Модел: MA 41
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® USB310
Тип: Скринингов
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3152.80 лв.

Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: ST 20
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4083.00 лв.

Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® USB350B
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   5069.00 лв.

Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® USB350-SP
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли