Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

ABR и OAE системиОсновната задача на апаратите за изследване на слуховите евокирани ( предизвикани) потенциали - обективна оценка на слуховата функция при здрави пациенти и пациенти с различни слухови разстройства. Най често методът се използва при деца в ранна възраст за оценка на степента на слуховата загуба при различни патологии и също така при диагностика на ретрокохлеарните нарушения - неврином на слуховия нерв, демиелизиращи разстройства.
Апаратите за регистрация на отоакустичните емисии ( ОАЕ) позволяват провеждане на клинични и скринингови аудиометрични изследвания, включително и слуховия скрининг при новородени.
Комбинирана система за ОАЕ, слухови ЕП и импедансметрия
Комбинирана система за ОАЕ, слухови ЕП и импедансметрия
Модел: Audio-SMART
Тип: портативен
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

 
Тестер за ОАЕ и ABR
Тестер за ОАЕ и ABR
Модел: Neuro-Audio-Screen
Тип: портативен
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

 
Тестер за ОАЕ
Тестер за ОАЕ
Модел: EroScan
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

 
Скринингов ABR тестер
Скринингов ABR тестер
Модел: MB11 BERAphone®
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

 
Апарат за изследване на слухови ЕП и ОАЕ
Апарат за изследване на слухови ЕП и ОАЕ
Модел: Neuro-Audio
Тип: ABR и OAE
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

 
 Основната задача на апаратите за изследване на слуховите евокирани ( предизвикани) потенциали - обективна оценка на слуховата функция при здрави пациенти и пациенти с различни слухови разстройства. Най често методът се използва при деца в ранна възраст за оценка на степента на слуховата загуба при различни патологии и също така при диагностика на ретрокохлеарните нарушения - неврином на слуховия нерв, демиелизиращи разстройства.
Апаратите за регистрация на отоакустичните емисии ( ОАЕ) позволяват провеждане на клинични и скринингови аудиометрични изследвания, включително и слуховия скрининг при новородени.
Комбинирана система за ОАЕ, слухови ЕП и импедансметрия
Комбинирана система за ОАЕ, слухови ЕП и импедансметрия
Модел: Audio-SMART
Тип: портативен
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Тестер за ОАЕ и ABR
Тестер за ОАЕ и ABR
Модел: Neuro-Audio-Screen
Тип: портативен
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Тестер за ОАЕ
Тестер за ОАЕ
Модел: EroScan
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Скринингов ABR тестер
Скринингов ABR тестер
Модел: MB11 BERAphone®
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Апарат за изследване на слухови ЕП и ОАЕ
Апарат за изследване на слухови ЕП и ОАЕ
Модел: Neuro-Audio
Тип: ABR и OAE
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли