Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Ендоскопска техника

Назофарингофиброскоп
Назофарингофиброскоп
Модел: FN-38A
Тип: флексибилен
Производител: Huger

 
Ларингофиброскоп
Ларингофиброскоп
Модел: FL-39A
Тип: флексибилен
Производител: Huger

 
Образна система
Образна система
Модел: Endodigi
Производител: Ecleris
Брошури: Изтегли

 
 

Назофарингофиброскоп
Назофарингофиброскоп
Модел: FN-38A
Тип: флексибилен
Производител: Huger

Ларингофиброскоп
Ларингофиброскоп
Модел: FL-39A
Тип: флексибилен
Производител: Huger

Образна система
Образна система
Модел: Endodigi
Производител: Ecleris
Брошури: Изтегли