Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Анализатор на судомоторен симпатикусов отговор и ВНС

Анализатор на судомоторен симпатикусов отговор и ВНС
Анализатор на судомоторен симпатикусов отговор и ВНС
Модел: VitalScan Sudocheck
Ценова листа: запитване
Производител: Medeia
Брошури: Изтегли

Описание
 

VitalScan Sudocheck+

Компютърно базирана система за експресна ранна диагностика на диабетна полиневропатия, за оценка на невровегетативна дисфункция и болков синдром

VitalScan Sudocheck измерва електрохимичните кожни проводимости (BEC), корелиращи пряко със способността на потните жлези да транспортират хлорните йони, което отразява директно статуса на С-влакната. VitalScan Sudocheck е незаменим при оценка на сърдечно–съдовия и метаболитния риск, подпомага стадирането на пациентите с болков синдром при диабетна полиневропатия и проследяването на резултатите от лечението. С доказани висока специфичност и чувствителност на метода VitalScan Sudocheck определя пациентите в риск само за 5 минути!

Програмно обезпечение BioScan

Предназначено за количествената оценка на потния отговор при прилагане на слаб галваничен ток с измерване на кожния импеданс и анализ със специализиран набор от тестове с висока чувствителност и специфичност. Методиката е доказана и клинично валидирана за детекция на началните дегенеративни промени на С-влакната.

VitalScan Sudocheck


Базова конфигурация:
• Основен блок, чифт електроди и пластини за длани и стъпала
• BioScan софтуер с включени тестове:
- Судомоторен симпатикусов Кожен Потенциал - Судоскан
- Биоелектричен Анализ на Импеданса (BIA)
- Анализ на телесен състав ( BCA)
- Симпатикусов Кожен Отговор (SSR)
- Електро -интерстициално Сканиране (EIS)
- Количествен Судомоторен Аксон Тест (QSART) – опция

   

Стандартен комплект
Опции


Назад в раздела
Анализатор на судомоторен симпатикусов отговор и ВНС
Покупка
Модел: VitalScan Sudocheck
Ценова листа: запитване
Производител: Medeia
Брошури: Изтегли

Назад в раздела