Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Коагулатори, електро и лазерна хирургия

Хирургичен CO2 лазер 15W
Хирургичен CO2 лазер 15W
Модел: SLT-015B
Тип: Портативен, CO2
Производител: Laser Technology Maxximus
Брошури: Изтегли

 
Комбиниран хирургичен и естетичен (фракционен) CO2 лазер
Комбиниран хирургичен и естетичен (фракционен) CO2 лазер
Модел: SLT-40SFV
Тип: комбиниран CO2
Производител: Laser Technology Maxximus
Брошури: Изтегли

 
Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 80/120/160
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 80/120/160W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 50D/80D
Тип: Монополярен
Мощност: 50/80W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1350.00 лв.

 
Хирургичен CO2 лазер 30W
Хирургичен CO2 лазер 30W
Модел: SLT-030B
Тип: CO2
Производител: Laser Technology Maxximus
Брошури: Изтегли

 
Хирургичен CO2 лазер DS-30C
Хирургичен CO2 лазер DS-30C
Модел: Dream Pulse DS-30C
Тип: CO2
Производител: DSE

 
Хирургичен CO2 лазер DS-40U
Хирургичен CO2 лазер DS-40U
Модел: ULTRA DREAM PULSE DS-40U
Тип: Хирургичен/Естетичен, CO2
Производител: DSE

 
Модул за аргон-плазмена коагулация
Модул за аргон-плазмена коагулация
Модел: SURTRON ABC Argon
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Електронож с възможност за аргонова коагулация
Електронож с възможност за аргонова коагулация
Модел: SURTRON 300/400 HP
Тип: Монополярен/Биполярен/Аргонова коагулация
Мощност: 300/400W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Комбиниран електронож/радионож
Комбиниран електронож/радионож
Модел: SURTRON FLASH 160 HF
Тип: Радиочестотен/Монополярен/Биполярен
Мощност: 160W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Радионож RF-B 4MHz
Радионож RF-B 4MHz
Модел: RF-B 4MHz
Тип: радиочестотен
Производител: Kentamed

 
Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: Kentamed 1МЕ
Тип: Монополярен
Мощност: 100W
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   1500.00 лв.

 
Електронож
Електронож
Модел: SURTRON® 200 / SURTRON® FLASH 120/200
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 120/200W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Eлектрокоагулатор
Eлектрокоагулатор
Модел: Kentamed 1E
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 100W
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   2394.00 лв.

 
Електронож
Електронож
Модел: EB02
Тип: Монополярен
Мощност: 350W
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

 
Апарат за евкуация на дима
Апарат за евкуация на дима
Модел: SURTRON®EVAC
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Аргонов модул
Аргонов модул
Модел: EB05-AR
Тип: аргонова коагулация
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

 
Електронож
Електронож
Модел: EB05
Тип: Биполярен с аргонов модул
Мощност: 400W
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

 
Електронож
Електронож
Модел: EB03
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 350W
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

 
Диоден хирургичен лазер
Диоден хирургичен лазер
Модел: SLT-PD30
Тип: Диоден
Производител: Laser Technology Maxximus
Брошури: Изтегли

 
Евакуатор на дима
Евакуатор на дима
Модел: SLT-800A
Тип: Универсален
Производител: Laser Technology Maxximus
Брошури: Изтегли

 
 

Хирургичен CO2 лазер 15W
Хирургичен CO2 лазер 15W
Модел: SLT-015B
Тип: Портативен, CO2
Производител: Laser Technology Maxximus
Брошури: Изтегли

Комбиниран хирургичен и естетичен (фракционен) CO2 лазер
Комбиниран хирургичен и естетичен (фракционен) CO2 лазер
Модел: SLT-40SFV
Тип: комбиниран CO2
Производител: Laser Technology Maxximus
Брошури: Изтегли

Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 80/120/160
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 80/120/160W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 50D/80D
Тип: Монополярен
Мощност: 50/80W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1350.00 лв.

Хирургичен CO2 лазер 30W
Хирургичен CO2 лазер 30W
Модел: SLT-030B
Тип: CO2
Производител: Laser Technology Maxximus
Брошури: Изтегли

Хирургичен CO2 лазер DS-30C
Хирургичен CO2 лазер DS-30C
Модел: Dream Pulse DS-30C
Тип: CO2
Производител: DSE

Хирургичен CO2 лазер DS-40U
Хирургичен CO2 лазер DS-40U
Модел: ULTRA DREAM PULSE DS-40U
Тип: Хирургичен/Естетичен, CO2
Производител: DSE

Модул за аргон-плазмена коагулация
Модул за аргон-плазмена коагулация
Модел: SURTRON ABC Argon
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Електронож с възможност за аргонова коагулация
Електронож с възможност за аргонова коагулация
Модел: SURTRON 300/400 HP
Тип: Монополярен/Биполярен/Аргонова коагулация
Мощност: 300/400W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Комбиниран електронож/радионож
Комбиниран електронож/радионож
Модел: SURTRON FLASH 160 HF
Тип: Радиочестотен/Монополярен/Биполярен
Мощност: 160W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Радионож RF-B 4MHz
Радионож RF-B 4MHz
Модел: RF-B 4MHz
Тип: радиочестотен
Производител: Kentamed

Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: Kentamed 1МЕ
Тип: Монополярен
Мощност: 100W
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   1500.00 лв.

Електронож
Електронож
Модел: SURTRON® 200 / SURTRON® FLASH 120/200
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 120/200W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Eлектрокоагулатор
Eлектрокоагулатор
Модел: Kentamed 1E
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 100W
Производител: Kentamed

Цена с ДДС:   2394.00 лв.

Електронож
Електронож
Модел: EB02
Тип: Монополярен
Мощност: 350W
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

Апарат за евкуация на дима
Апарат за евкуация на дима
Модел: SURTRON®EVAC
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Аргонов модул
Аргонов модул
Модел: EB05-AR
Тип: аргонова коагулация
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

Електронож
Електронож
Модел: EB05
Тип: Биполярен с аргонов модул
Мощност: 400W
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

Електронож
Електронож
Модел: EB03
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 350W
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

Диоден хирургичен лазер
Диоден хирургичен лазер
Модел: SLT-PD30
Тип: Диоден
Производител: Laser Technology Maxximus
Брошури: Изтегли

Евакуатор на дима
Евакуатор на дима
Модел: SLT-800A
Тип: Универсален
Производител: Laser Technology Maxximus
Брошури: Изтегли