Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Рентгенова диагностика

Негативоскоп
Негативоскоп
Модел: H-03M
Размер: 395mm x 469mm x 90mm

Цена с ДДС:   306.00 лв.

 
Негативоскоп
Негативоскоп
Модел: H-03
Размер: 295mm х 469mm х 90mm

Цена с ДДС:   280.00 лв.

 
Рентгенов апарат
Рентгенов апарат
Модел: BCA 9R
Тип: С-рамо
Производител: BMI
Брошури: Изтегли

 
Негативоскоп
Негативоскоп
Модел: H-04
Размер: 445mm x 622mm x 90mm

Цена с ДДС:   320.00 лв.

 
Скенер за рентгенови снимки
Скенер за рентгенови снимки
Модел: MTN-660E
Тип: Скенер за рентгенови снимки
Производител: Matenu

 
Рентгенов апарат
Рентгенов апарат
Модел: ORANGE 9020HF
Тип: Мобилен
Производител: EcoRay

 
Рентгенов апарат
Рентгенов апарат
Модел: ORANGE 1040HF
Тип: Мобилен
Производител: EcoRay

 
Остеоденситометър ЕХА-3000
Остеоденситометър ЕХА-3000
Модел: ЕХА-3000
Тип: за пета и предмишница
Производител: OsteoSys Co., Ltd.
Брошури: Изтегли

 
Рентгенов апарат
Рентгенов апарат
Модел: Jolly Plus
Тип: Мобилен
Производител: BMI
Брошури: Изтегли

 
Остеоденситометър Dexxum T
Остеоденситометър Dexxum T
Модел: Dexxum T
Тип: за цяло тяло
Производител: OsteoSys Co., Ltd.
Брошури: Изтегли

 
DEXA остеоденситометър - анализатор на телесен състав
DEXA остеоденситометър - анализатор на телесен състав
Модел: ECXELLUS
Тип: за цяло тяло
Производител: OsteoSys Co., Ltd.
Брошури: Изтегли

 
Рентгенов апарат
Рентгенов апарат
Модел: ORANGE 1060HF
Тип: Мобилен
Производител: EcoRay

 
Графичен рентгенов апарат
Графичен рентгенов апарат
Модел: BHT-TA
Тип: стационарен
Производител: BMI

 
Графично–скопичен рентгенов апарат
Графично–скопичен рентгенов апарат
Модел: BRT 20
Тип: стационарен
Производител: BMI

 
Мамографска система
Мамографска система
Модел: Milady
Тип: стационарен
Производител: BMI

 
Едностранна защитна престилка
Едностранна защитна престилка
Модел: ON-RA 202
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Двустранна защитна престилка
Двустранна защитна престилка
Модел: ON-RA 209
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Едностранна защитна хирургическа престилка
Едностранна защитна хирургическа престилка
Модел: ON-RA 203
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Двустранна защитна престилка с къси ръкави
Двустранна защитна престилка с къси ръкави
Модел: ON-RA 211
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Едностранна защитна хирургическа престилка
Едностранна защитна хирургическа престилка
Модел: ON-RA 204
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитен костюм
Защитен костюм
Модел: ON-RA 206-207
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитна престилка
Защитна престилка
Модел: ON-RP 103
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   434.00 лв.

 
Защитна пелерина
Защитна пелерина
Модел: ON-RP 106
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   363.00 лв.

 
Защитна пелерина
Защитна пелерина
Модел: ON-RP 107 K
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   432.00 лв.

 
Едностранна защитна хирургическа престилка
Едностранна защитна хирургическа престилка
Модел: ON-RA 205
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитна престилка за деца
Защитна престилка за деца
Модел: ON-RP 102
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитна яка
Защитна яка
Модел: ON-RA 201
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитна пола за деца
Защитна пола за деца
Модел: ON-RP 116
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитна пелерина за деца
Защитна пелерина за деца
Модел: ON-RP 107-K1
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   320.00 лв.

 
Защитна пелерина за деца
Защитна пелерина за деца
Модел: ON-RP 105
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   309.00 лв.

 

Негативоскоп
Негативоскоп
Модел: H-03M
Размер: 395mm x 469mm x 90mm

Цена с ДДС:   306.00 лв.

Негативоскоп
Негативоскоп
Модел: H-03
Размер: 295mm х 469mm х 90mm

Цена с ДДС:   280.00 лв.

Рентгенов апарат
Рентгенов апарат
Модел: BCA 9R
Тип: С-рамо
Производител: BMI
Брошури: Изтегли

Негативоскоп
Негативоскоп
Модел: H-04
Размер: 445mm x 622mm x 90mm

Цена с ДДС:   320.00 лв.

Скенер за рентгенови снимки
Скенер за рентгенови снимки
Модел: MTN-660E
Тип: Скенер за рентгенови снимки
Производител: Matenu

Рентгенов апарат
Рентгенов апарат
Модел: ORANGE 9020HF
Тип: Мобилен
Производител: EcoRay

Рентгенов апарат
Рентгенов апарат
Модел: ORANGE 1040HF
Тип: Мобилен
Производител: EcoRay

Остеоденситометър ЕХА-3000
Остеоденситометър ЕХА-3000
Модел: ЕХА-3000
Тип: за пета и предмишница
Производител: OsteoSys Co., Ltd.
Брошури: Изтегли

Рентгенов апарат
Рентгенов апарат
Модел: Jolly Plus
Тип: Мобилен
Производител: BMI
Брошури: Изтегли

Остеоденситометър Dexxum T
Остеоденситометър Dexxum T
Модел: Dexxum T
Тип: за цяло тяло
Производител: OsteoSys Co., Ltd.
Брошури: Изтегли

DEXA остеоденситометър - анализатор на телесен състав
DEXA остеоденситометър - анализатор на телесен състав
Модел: ECXELLUS
Тип: за цяло тяло
Производител: OsteoSys Co., Ltd.
Брошури: Изтегли

Рентгенов апарат
Рентгенов апарат
Модел: ORANGE 1060HF
Тип: Мобилен
Производител: EcoRay

Графичен рентгенов апарат
Графичен рентгенов апарат
Модел: BHT-TA
Тип: стационарен
Производител: BMI

Графично–скопичен рентгенов апарат
Графично–скопичен рентгенов апарат
Модел: BRT 20
Тип: стационарен
Производител: BMI

Мамографска система
Мамографска система
Модел: Milady
Тип: стационарен
Производител: BMI

Едностранна защитна престилка
Едностранна защитна престилка
Модел: ON-RA 202
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Двустранна защитна престилка
Двустранна защитна престилка
Модел: ON-RA 209
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Едностранна защитна хирургическа престилка
Едностранна защитна хирургическа престилка
Модел: ON-RA 203
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Двустранна защитна престилка с къси ръкави
Двустранна защитна престилка с къси ръкави
Модел: ON-RA 211
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Едностранна защитна хирургическа престилка
Едностранна защитна хирургическа престилка
Модел: ON-RA 204
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Защитен костюм
Защитен костюм
Модел: ON-RA 206-207
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Защитна престилка
Защитна престилка
Модел: ON-RP 103
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   434.00 лв.

Защитна пелерина
Защитна пелерина
Модел: ON-RP 106
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   363.00 лв.

Защитна пелерина
Защитна пелерина
Модел: ON-RP 107 K
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   432.00 лв.

Едностранна защитна хирургическа престилка
Едностранна защитна хирургическа престилка
Модел: ON-RA 205
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Защитна престилка за деца
Защитна престилка за деца
Модел: ON-RP 102
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Защитна яка
Защитна яка
Модел: ON-RA 201
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Защитна пола за деца
Защитна пола за деца
Модел: ON-RP 116
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Защитна пелерина за деца
Защитна пелерина за деца
Модел: ON-RP 107-K1
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   320.00 лв.

Защитна пелерина за деца
Защитна пелерина за деца
Модел: ON-RP 105
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   309.00 лв.