Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Остеоденситометър ЕХА-3000

Остеоденситометър ЕХА-3000
Остеоденситометър ЕХА-3000
Модел: ЕХА-3000
Тип: за пета и предмишница
Ценова листа: запитване
Производител: OsteoSys Co., Ltd.
Брошури: Изтегли

Виж описанието
Описание
ОпцииНазад в раздела
Остеоденситометър ЕХА-3000
Покупка

EXA -3000 е последен модел DEXA остеоденситометър, отличаващ се с прецизност на изображението и оценката на костната плътност.

Характеристики:
 • Иновативна DR технология с бързина на скениране 50 пъти по-голяма отколкото при традиционната технология при минимално облъчване на пациента
 • Измерване на 2 места (пета, предмишница) за точност и надежност на резултатите
 • Детайлна оценка на фрактурния риск - измерване на BMD в g/cm2 и определяне на риска от фрактури като нисък, среден или висок, съгласно критериите на СЗО
 • Пълна цветна разпечатка на резултатите
 • Скорост на скениране - 5 sec
 • Вид на сканера: изцяло дигитален p DEXA
 • Ro източник: стационарна анодна Ro тръба
 • Ro детектор: CCD
 • Тoчност: 1% ( базирано на QC фантом)
 • Подпомагане за правилно пациентно позициониране за предмишница
 • Минимални изисквания към компютъра: Win. XP, 2000 или по-висша, 10 Gb; 128 Мb; USB 1.1
 • Размери: 670х 410 х 373 mm
 • Тегло: 27 kg

Модел: ЕХА-3000
Тип: за пета и предмишница
Ценова листа: запитване
Производител: OsteoSys Co., Ltd.
Брошури: Изтегли

Назад в раздела