Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Илан Медицинска Апаратура

Аудиометри
Ехографи и принтери
Ехографи Esaote
Холтери и монитори на кръвно налягане
ЕЕГ, ЕМГ и ЕП
Монитори за образна диагностика
Пациентни монитори, пулсоксиметри и мониторни станции
ЕКГ апарати и стрес-тест системи
Дефибрилатори
Консумативи, аксесоари и принадлежности
Ендоскопи
Остеоденситометри
Медицински апарати за дома
Инфузионни помпи
Стерилизация
Рентгенова диагностика
Обща медицина
АГ и неонаталогия
УНГ
Физиотерапия и естетична медицина
Неврология
Кардиология
Спешна медицина
Ветеринарна медицина
Офталмология
Коагулатори, електро и лазерна хирургия
Анестезиологични и дихателни апарати
Болнични легла, мебели и оборудване
Спирометри
Гинекологични столове и родилни легла
Аспиратори
Инструменти
Операционни лампи
Операционни маси
Начелници и бинокулярни лупи
Инхалатори и кислородни концентратори
Хирургичен инструментариум
Урофлоуметри
Термографи
Капиляроскопи
Лаборатория
Съдови доплери
Употребявана апаратура