Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Дефибрилатори

Монофазен дефибрилатор
Монофазен дефибрилатор
Модел: Life-Point® BASIC
Тип: несинхронизиран
Производител: METsys
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2875.00 лв.

 
Бифазен дефибрилатор
Бифазен дефибрилатор
Модел: CardioAid 360 B
Тип: синхронизиран
Производител: Innomed Medical
Брошури: Изтегли

 
Бифазен дефибрилатор / монитор
Бифазен дефибрилатор / монитор
Модел: DefiMonitor XD1 Primedic™
Тип: синхронизиран
Производител: Primedic

 
Бифазен дефибрилатор/монитор
Бифазен дефибрилатор/монитор
Модел: CU HD1
Тип: синхронизиран
Производител: CU
Брошури: Изтегли

 
Полуавтоматичен дефибрилатор
Полуавтоматичен дефибрилатор
Модел: NF-1200
Тип: несинхронизиран
Производител: CU
Брошури: Изтегли

 
Бифазен дефибрилатор
Бифазен дефибрилатор
Модел: CU ER-2
Тип: синхронизиран
Производител: CU
Брошури: Изтегли

 
Бифазен дефибрилатор
Бифазен дефибрилатор
Модел: CU ER-5
Тип: синхронизиран
Производител: CU
Брошури: Изтегли

 
 

Монофазен дефибрилатор
Монофазен дефибрилатор
Модел: Life-Point® BASIC
Тип: несинхронизиран
Производител: METsys
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2875.00 лв.

Бифазен дефибрилатор
Бифазен дефибрилатор
Модел: CardioAid 360 B
Тип: синхронизиран
Производител: Innomed Medical
Брошури: Изтегли

Бифазен дефибрилатор / монитор
Бифазен дефибрилатор / монитор
Модел: DefiMonitor XD1 Primedic™
Тип: синхронизиран
Производител: Primedic

Бифазен дефибрилатор/монитор
Бифазен дефибрилатор/монитор
Модел: CU HD1
Тип: синхронизиран
Производител: CU
Брошури: Изтегли

Полуавтоматичен дефибрилатор
Полуавтоматичен дефибрилатор
Модел: NF-1200
Тип: несинхронизиран
Производител: CU
Брошури: Изтегли

Бифазен дефибрилатор
Бифазен дефибрилатор
Модел: CU ER-2
Тип: синхронизиран
Производител: CU
Брошури: Изтегли

Бифазен дефибрилатор
Бифазен дефибрилатор
Модел: CU ER-5
Тип: синхронизиран
Производител: CU
Брошури: Изтегли