Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Остеоденситометър Dexxum T

Остеоденситометър Dexxum T
Остеоденситометър Dexxum T
Модел: Dexxum T
Тип: за централната част на тяло
Ценова листа: запитване
Производител: OsteoSys
Брошури: Изтегли

DXA остеометър за централната част на тяло DEXXUM-T

Характеристики:
 • Ro система: DXA (двойно лъчева рентгенова абсорбциометрия)
 • Метод на скениране: лъч тип „ писалка” ( X & Y кинематичен)
 • Област на сканиране: гръбначен стълб, фемур, китка
 • Време на сканиране: бърз режим гр.стълб - 85 s, фемур - 65 s
 • Нормален режим: режим гр.стълб - 187 s, фемур - 120 s
 • Тoчност ≤ 1%
 • Параметри: BMC/BMD (T-score, Z-score), площ, твърдост на тъканта
 • Система за калибриране: автоматично калибриране, QC фантом
 • Защитно екраниране: не се изисква
 • Пациентно позициониране: лазерно позициониране
 • Трансфер на изображения: DICOM
 • Минимални изисквания към компютъра: операционна система Windows 10 / Windows 7
 • Размери ( L x W x H): 2083х 800 х 1221 mm
 • Тегло: 130.5 kg
Протокол:



Презентации

Dexxum-T - презентация на английски (оригинал)

Остеопороза - презентация на английски (оригинал)

Назад в раздела
Остеоденситометър Dexxum T
Покупка
Модел: Dexxum T
Тип: за централната част на тяло
Ценова листа: запитване
Производител: OsteoSys
Брошури: Изтегли

Назад в раздела