Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Аудиометри Oscilla®

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM910
Тип: Скринингов
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2350.00 лв.

 
Импедансметър - аудиометър
Импедансметър - аудиометър
Модел: Oscilla® TSM500
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

 
Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM920Р
Тип: с вграден принтер
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2660.00 лв.

 
Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM930
Тип: Скринингов
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3760.00 лв.

 
Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM950
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4969.00 лв.

 
Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® USB310
Тип: Скринингов
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3100.00 лв.

 
Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM950S
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

 
Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® USB350B
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

 
Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® SM450-FF
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

 
Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® USB350-SP
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

 

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM910
Тип: Скринингов
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2350.00 лв.

Импедансметър - аудиометър
Импедансметър - аудиометър
Модел: Oscilla® TSM500
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM920Р
Тип: с вграден принтер
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2660.00 лв.

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM930
Тип: Скринингов
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3760.00 лв.

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM950
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4969.00 лв.

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® USB310
Тип: Скринингов
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3100.00 лв.

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM950S
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® USB350B
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® SM450-FF
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® USB350-SP
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли