Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

Анализатор на судомоторен симпатикусов отговор и ВНС

Анализатор на судомоторен симпатикусов отговор и ВНС
Анализатор на судомоторен симпатикусов отговор и ВНС
Модел: VitalScan Sudocheck
Ценова листа: запитване
Производител: Medeia
Брошури: Изтегли

Описание
 

VitalScan Sudocheck+

Компютърно базирана система за експресна ранна диагностика на диабетна полиневропатия, за оценка на невровегетативна дисфункция и болков синдром

VitalScan Sudocheck измерва електрохимичните кожни проводимости (BEC), корелиращи пряко със способността на потните жлези да транспортират хлорните йони, което отразява директно статуса на С-влакната. VitalScan Sudocheck е незаменим при оценка на сърдечно–съдовия и метаболитния риск, подпомага стадирането на пациентите с болков синдром при диабетна полиневропатия и проследяването на резултатите от лечението. С доказани висока специфичност и чувствителност на метода VitalScan Sudocheck определя пациентите в риск само за 5 минути!

Програмно обезпечение BioScan

Предназначено за количествената оценка на потния отговор при прилагане на слаб галваничен ток с измерване на кожния импеданс и анализ със специализиран набор от тестове с висока чувствителност и специфичност. Методиката е доказана и клинично валидирана за детекция на началните дегенеративни промени на С-влакната.

VitalScan Sudocheck


Базова конфигурация:
• Основен блок, чифт електроди и пластини за длани и стъпала
• BioScan софтуер с включени тестове:
- Судомоторен симпатикусов Кожен Потенциал - Судоскан
- Биоелектричен Анализ на Импеданса (BIA)
- Анализ на телесен състав ( BCA)
- Симпатикусов Кожен Отговор (SSR)
- Електро -интерстициално Сканиране (EIS)
- Количествен Судомоторен Аксон Тест (QSART) – опция

   

Стандартен комплект
Опции


Назад в раздела
Анализатор на судомоторен симпатикусов отговор и ВНС
Покупка
Модел: VitalScan Sudocheck
Ценова листа: запитване
Производител: Medeia
Брошури: Изтегли

Назад в раздела
Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 600
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N
          [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N
          [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
          [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
        )

    )

  [SESS_IP] => 100.28.0.143
  [SESS_TIME] => 1721491419
  [IS_EXPIRED] => 
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => 771b45ff1cdef63cfc0409f0d66909ac
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1721509140
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
  [IBLOCK_COUNTER] => Array
    (
      [0] => 34752
    )

)