Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

12-канален електрокардиограф

12-канален електрокардиограф
12-канален електрокардиограф
Модел: Poly-Spectrum-8EX
Тип: Безжична връзка с компютъра
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Виж описанието
Описание
Стандартен комплект
НадгражданеНазад в раздела
12-канален електрокардиограф
Покупка

Безжична модификация на 12 канален ЕКГ апарат Poly-Spectrum-8/Е със специална окомплектовка

Предимства:
 • Позволява свободно движение или въртене на пациента
 • Дава изключителен комфорт на лекаря и пациента
 • Работи без смущения при провеждане на проби с натоварване
 • Кабелните артефакти намалени до минимални значения
 • Няма ограничения при намиране на подходящото място на кушетката, колелото или бягаща пътечка в кабинета (разстоянието от компютъра до пациента при запис може да достига до 7 m ! )
 • Едновременна и неограничена във времето регистрация на 12 канална ЕКГ + респираторен канал
 • Запис на изследването в базата данни и разпечатване на обикновена хартия
 • Пълна обработка на ЕКГ в реално време, с оперативно отразяване на голям брой обективни числови параметри
 • Построяване на трендове, скатерграми и изчисляване на всички амплитудно-времеви параметри на ЕКГ
 • Автоматичен контурен анализ с поставяне на маркери на възловите точки на кардиокомплекса
 • Генериране на автоматично описание, синдромално заключение и протоколи на изследвания, включващи таблична и графична информация с възможност за редактиране
Характеристики:
 • Отвеждания: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6, канал на дишане; X, Y, Z
 • Преобразуване в цифров сигнал: 2000Hz
 • АЦП: 24
 • Входен импеданс: по голям от 50MΏ
 • Гранични честоти: 0,05Hz- 250Hz
 • Филтри ВЧ: 0.05, филтри НЧ: 35 /антитреморен/, 75Hz; допълнителни: мрежов, дрейфов
 • Автоматична компенсация на промените на капацитета на пациентния кабел при движение на пациента
 • Чувствителност на ЕКГ: 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 mm/mV
 • Скорост на EКГ: 5, 10, 25, 50, 75,100, 200 mm/s
 • Пиково напрежение на вътрешните шумове, не повече: 5µV
 • Защита от дефибрилатор
 • Връзка с компютъра: Bluetooth
 • Win XP / Vista / Win7
 • Размери: 150х70х25 mm
 • Тегло: 200g

Модел: Poly-Spectrum-8EX
Тип: Безжична връзка с компютъра
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Назад в раздела