Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

12-канален електрокардиограф

12-канален електрокардиограф
12-канален електрокардиограф
Модел: Poly-Spectrum-8E
Тип: Компютърно базиран
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС  :  2100.00 лв.


Описание

Компютърно базиран 12 канален ЕКГ апарат с големи възможности за надграждане.

Предимства:
 • Едновременна и неограничена във времето регистрация на 12 канална ЕКГ + респираторен канал
 • Запис на изследването в базата данни и разпечатване на обикновена хартия
 • Пълна обработка на ЕКГ в реално време, с оперативно отразяване на голям брой обективни числови параметри
 • Построяване на трендове, скатерграми и изчисляване на всички амплитудно-времеви параметри на ЕКГ
 • Автоматичен контурен анализ с поставяне на маркери на възловите точки на кардиокомплекса
 • Генериране на автоматично описание, синдромално заключение и протоколи на изследвания, включващи таблична и графична информация с възможност за редактиране
Характеристики:
 • Отвеждания: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6, канал на дишане; X, Y, Z
 • Преобразуване в цифров сигнал: 2000 Hz
 • АЦП: 24
 • Входен импеданс: по голям от 50 MΏ
 • Гранични честоти: 0,05 Hz- 250 Hz
 • Филтри ВЧ: 0.05, филтри НЧ: 35 /антитреморен/, 75 Hz; допълнителни: мрежов, дрейфов
 • Автоматична компенсация на промените на капацитета на пациентния кабел при движение на пациента
 • Чувствителност на ЕКГ: 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 mm/mV
 • Скорост на EКГ: 5, 10, 25, 50, 75,100, 200 mm/s
 • Пиково напрежение на вътрешните шумове, не повече: 5 µV
 • Защита от дефибрилатор
 • Връзка с компютъра: USB
 • Win XP / Vista / Win 7
 • Размери: 150х70х25 mm
 • Тегло: 200g

Стандартен комплект

Надграждане

Възможностите на цифровия ЕКГ апарат Poly-Spectrum могат да се разширяват и надграждат. Към стандартния комплект могат да се добавят допълнителни програмни модули за:
 • Анализ на вариабилността на СЧ
 • Провеждане на стрес-тест с велоергометър или тредмил
 • Анализ на QT интервала
 • Анализ на скоростта на пулсовата вълна
 • Анализ и регистрация на късните камерни потенциали
Добавянето на допълнителни модули превръща ЕКГ апарата Poly-Spectrum в многофункционална система, отговаряща на Вашите потребности. Съвместното използване на общия хардуер води до финансова икономия, общата за всички модули база данни дава допълнителни удобства при работата с пациенти.


Назад в раздела
12-канален електрокардиограф
Покупка

Цена с ДДС  :  2100.00 лв.

Модел: Poly-Spectrum-8E
Тип: Компютърно базиран
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Назад в раздела