Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

Лаборатория

Уринен анализатор
Уринен анализатор
Модел: BC400
Производител: Contec

Цена с ДДС:   975.00 лв.

 
Микрохематокритна центрофуга
Микрохематокритна центрофуга
Модел: SH 120-1
Тип: 12000rpm

Цена с ДДС:   399.00 лв.

 
Лабораторен инкубатор 2431/V
Лабораторен инкубатор 2431/V
Модел: 2431/V
Тип: 20 литъра
Производител: C.B.M. S.r.l. Medical Equipement

Цена с ДДС:   1778.00 лв.

 
Хематологичен анализатор
Хематологичен анализатор
Модел: Phoenix NCC -1211
Тип: автоматичен
Брошури: Изтегли

 
Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF200
Тип: 1000-5000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2720.00 лв.

 
Водна баня NB5
Водна баня NB5
Модел: NB5
Размер: 6l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1280.00 лв.

 
Тестова камера TK120
Тестова камера TK120
Модел: TK120
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Дестилатор
Дестилатор
Модел: Drink
Тип: 1 l/h
Производител: Ningbo Device

Цена с ДДС:   238.00 лв.

 
Центрофуга
Центрофуга
Модел: 80-2
Тип: 500 – 4000rpm

 
Центрофуга с охлаждане
Центрофуга с охлаждане
Модел: NF800R
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF800
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Центрофуга с охлаждане
Центрофуга с охлаждане
Модел: NF400R
Тип: 1000 - 4100rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   5900.00 лв.

 
Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF400
Тип: 1000 - 4100rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3500.00 лв.

 
Ламинарен бокс
Ламинарен бокс
Модел: MN120
Тип: Class II
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Ламинарен бокс
Ламинарен бокс
Модел: MN090
Тип: Class II
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Ламинарен бокс LN120
Ламинарен бокс LN120
Модел: LN120
Тип: ламинарен бокс
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Ламинарен бокс
Ламинарен бокс
Модел: LN090
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Водна баня
Водна баня
Модел: ST30
Тип: с разклащане
Размер: 30l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3900.00 лв.

 
Водна баня
Водна баня
Модел: BS30
Тип: с охлаждане
Размер: 30l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4900.00 лв.

 
Водна баня
Водна баня
Модел: BM30
Размер: 30l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2130.00 лв.

 
Водна баня
Водна баня
Модел: NB20
Размер: 21l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1490.00 лв.

 
Водна баня NB9
Водна баня NB9
Модел: NB9
Размер: 9.5l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1340.00 лв.

 
Тестова камера TK600
Тестова камера TK600
Модел: TK600
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Тестова камера TK252
Тестова камера TK252
Модел: TK252
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Климатизирана тестова камера ID300
Климатизирана тестова камера ID300
Модел: ID300
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Растежна камера GC400
Растежна камера GC400
Модел: GC400
Тип: растежна камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Лабораторен микроскоп
Лабораторен микроскоп
Модел: XSP-103B
Тип: Бинокулярен
Производител: Novel

Цена с ДДС:   750.00 лв.

 
Центрофуга с охлаждане
Центрофуга с охлаждане
Модел: NF1200R
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF1200
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Флуоресцентен микроскоп
Флуоресцентен микроскоп
Модел: N-800M
Тип: Флуоресцентен
Производител: Novel

 

Уринен анализатор
Уринен анализатор
Модел: BC400
Производител: Contec

Цена с ДДС:   975.00 лв.

Микрохематокритна центрофуга
Микрохематокритна центрофуга
Модел: SH 120-1
Тип: 12000rpm

Цена с ДДС:   399.00 лв.

Лабораторен инкубатор 2431/V
Лабораторен инкубатор 2431/V
Модел: 2431/V
Тип: 20 литъра
Производител: C.B.M. S.r.l. Medical Equipement

Цена с ДДС:   1778.00 лв.

Хематологичен анализатор
Хематологичен анализатор
Модел: Phoenix NCC -1211
Тип: автоматичен
Брошури: Изтегли

Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF200
Тип: 1000-5000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2720.00 лв.

Водна баня NB5
Водна баня NB5
Модел: NB5
Размер: 6l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1280.00 лв.

Тестова камера TK120
Тестова камера TK120
Модел: TK120
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Дестилатор
Дестилатор
Модел: Drink
Тип: 1 l/h
Производител: Ningbo Device

Цена с ДДС:   238.00 лв.

Центрофуга
Центрофуга
Модел: 80-2
Тип: 500 – 4000rpm

Центрофуга с охлаждане
Центрофуга с охлаждане
Модел: NF800R
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF800
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Центрофуга с охлаждане
Центрофуга с охлаждане
Модел: NF400R
Тип: 1000 - 4100rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   5900.00 лв.

Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF400
Тип: 1000 - 4100rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3500.00 лв.

Ламинарен бокс
Ламинарен бокс
Модел: MN120
Тип: Class II
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Ламинарен бокс
Ламинарен бокс
Модел: MN090
Тип: Class II
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Ламинарен бокс LN120
Ламинарен бокс LN120
Модел: LN120
Тип: ламинарен бокс
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Ламинарен бокс
Ламинарен бокс
Модел: LN090
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Водна баня
Водна баня
Модел: ST30
Тип: с разклащане
Размер: 30l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3900.00 лв.

Водна баня
Водна баня
Модел: BS30
Тип: с охлаждане
Размер: 30l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4900.00 лв.

Водна баня
Водна баня
Модел: BM30
Размер: 30l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2130.00 лв.

Водна баня
Водна баня
Модел: NB20
Размер: 21l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1490.00 лв.

Водна баня NB9
Водна баня NB9
Модел: NB9
Размер: 9.5l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1340.00 лв.

Тестова камера TK600
Тестова камера TK600
Модел: TK600
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Тестова камера TK252
Тестова камера TK252
Модел: TK252
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Климатизирана тестова камера ID300
Климатизирана тестова камера ID300
Модел: ID300
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Растежна камера GC400
Растежна камера GC400
Модел: GC400
Тип: растежна камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Лабораторен микроскоп
Лабораторен микроскоп
Модел: XSP-103B
Тип: Бинокулярен
Производител: Novel

Цена с ДДС:   750.00 лв.

Центрофуга с охлаждане
Центрофуга с охлаждане
Модел: NF1200R
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF1200
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Флуоресцентен микроскоп
Флуоресцентен микроскоп
Модел: N-800M
Тип: Флуоресцентен
Производител: Novel


Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 600
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
          [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
          [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Паролата трябва да бъде с дължина не по-малко от 6 символа.
        )

    )

  [SESS_IP] => 44.192.10.166
  [SESS_TIME] => 1614926010
  [IS_EXPIRED] => 
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => 60e837c79da0ad217aaea509b9b8530b
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1614981540
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
  [SALE_USER_ID] => 0
  [SALE_USER_BASKET_PRICE] => Array
    (
      [s1] => Array
        (
          [0] => 0
        )

    )

  [SALE_USER_BASKET_QUANTITY] => Array
    (
      [s1] => Array
        (
          [0] => 0
        )

    )

)