Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Лаборатория

Уринен анализатор
Уринен анализатор
Модел: BC400
Производител: Contec

Цена с ДДС:   975.00 лв.

 
Микрохематокритна центрофуга
Микрохематокритна центрофуга
Модел: SH 120-1
Тип: 12000rpm

Цена с ДДС:   399.00 лв.

 
Лабораторен инкубатор 2431/V
Лабораторен инкубатор 2431/V
Модел: 2431/V
Тип: 20 литъра
Производител: C.B.M. S.r.l. Medical Equipement

Цена с ДДС:   1778.00 лв.

 
Хематологичен анализатор
Хематологичен анализатор
Модел: Phoenix NCC -1211
Тип: автоматичен
Брошури: Изтегли

 
Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF200
Тип: 1000-5000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2100.00 лв.

 
Водна баня NB5
Водна баня NB5
Модел: NB5
Размер: 6l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1280.00 лв.

 
Тестова камера TK120
Тестова камера TK120
Модел: TK120
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Дестилатор
Дестилатор
Модел: Drink
Тип: 1 l/h
Производител: Ningbo Device

Цена с ДДС:   258.00 лв.

 
Центрофуга
Центрофуга
Модел: 80-2
Тип: 500 – 4000rpm

 
Центрофуга с охлаждане
Центрофуга с охлаждане
Модел: NF800R
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF800
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Центрофуга с охлаждане
Центрофуга с охлаждане
Модел: NF400R
Тип: 1000 - 4100rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   5900.00 лв.

 
Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF400
Тип: 1000 - 4100rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3500.00 лв.

 
Ламинарен бокс
Ламинарен бокс
Модел: MN120
Тип: Class II
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Ламинарен бокс
Ламинарен бокс
Модел: MN090
Тип: Class II
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Ламинарен бокс LN120
Ламинарен бокс LN120
Модел: LN120
Тип: ламинарен бокс
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Ламинарен бокс
Ламинарен бокс
Модел: LN090
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Водна баня
Водна баня
Модел: ST30
Тип: с разклащане
Размер: 30l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3900.00 лв.

 
Водна баня
Водна баня
Модел: BS30
Тип: с охлаждане
Размер: 30l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4900.00 лв.

 
Водна баня
Водна баня
Модел: BM30
Размер: 30l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2130.00 лв.

 
Водна баня
Водна баня
Модел: NB20
Размер: 21l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1490.00 лв.

 
Водна баня NB9
Водна баня NB9
Модел: NB9
Размер: 9.5l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1340.00 лв.

 
Тестова камера TK600
Тестова камера TK600
Модел: TK600
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Тестова камера TK252
Тестова камера TK252
Модел: TK252
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Климатизирана тестова камера ID300
Климатизирана тестова камера ID300
Модел: ID300
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Растежна камера GC400
Растежна камера GC400
Модел: GC400
Тип: растежна камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Лабораторен микроскоп
Лабораторен микроскоп
Модел: XSP-103B
Тип: Бинокулярен
Производител: Novel

Цена с ДДС:   750.00 лв.

 
Центрофуга с охлаждане
Центрофуга с охлаждане
Модел: NF1200R
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF1200
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

 
Флуоресцентен микроскоп
Флуоресцентен микроскоп
Модел: N-800M
Тип: Флуоресцентен
Производител: Novel

 

Уринен анализатор
Уринен анализатор
Модел: BC400
Производител: Contec

Цена с ДДС:   975.00 лв.

Микрохематокритна центрофуга
Микрохематокритна центрофуга
Модел: SH 120-1
Тип: 12000rpm

Цена с ДДС:   399.00 лв.

Лабораторен инкубатор 2431/V
Лабораторен инкубатор 2431/V
Модел: 2431/V
Тип: 20 литъра
Производител: C.B.M. S.r.l. Medical Equipement

Цена с ДДС:   1778.00 лв.

Хематологичен анализатор
Хематологичен анализатор
Модел: Phoenix NCC -1211
Тип: автоматичен
Брошури: Изтегли

Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF200
Тип: 1000-5000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2100.00 лв.

Водна баня NB5
Водна баня NB5
Модел: NB5
Размер: 6l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1280.00 лв.

Тестова камера TK120
Тестова камера TK120
Модел: TK120
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Дестилатор
Дестилатор
Модел: Drink
Тип: 1 l/h
Производител: Ningbo Device

Цена с ДДС:   258.00 лв.

Центрофуга
Центрофуга
Модел: 80-2
Тип: 500 – 4000rpm

Центрофуга с охлаждане
Центрофуга с охлаждане
Модел: NF800R
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF800
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Центрофуга с охлаждане
Центрофуга с охлаждане
Модел: NF400R
Тип: 1000 - 4100rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   5900.00 лв.

Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF400
Тип: 1000 - 4100rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3500.00 лв.

Ламинарен бокс
Ламинарен бокс
Модел: MN120
Тип: Class II
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Ламинарен бокс
Ламинарен бокс
Модел: MN090
Тип: Class II
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Ламинарен бокс LN120
Ламинарен бокс LN120
Модел: LN120
Тип: ламинарен бокс
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Ламинарен бокс
Ламинарен бокс
Модел: LN090
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Водна баня
Водна баня
Модел: ST30
Тип: с разклащане
Размер: 30l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3900.00 лв.

Водна баня
Водна баня
Модел: BS30
Тип: с охлаждане
Размер: 30l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4900.00 лв.

Водна баня
Водна баня
Модел: BM30
Размер: 30l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2130.00 лв.

Водна баня
Водна баня
Модел: NB20
Размер: 21l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1490.00 лв.

Водна баня NB9
Водна баня NB9
Модел: NB9
Размер: 9.5l
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1340.00 лв.

Тестова камера TK600
Тестова камера TK600
Модел: TK600
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Тестова камера TK252
Тестова камера TK252
Модел: TK252
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Климатизирана тестова камера ID300
Климатизирана тестова камера ID300
Модел: ID300
Тип: тестова камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Растежна камера GC400
Растежна камера GC400
Модел: GC400
Тип: растежна камера
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Лабораторен микроскоп
Лабораторен микроскоп
Модел: XSP-103B
Тип: Бинокулярен
Производител: Novel

Цена с ДДС:   750.00 лв.

Центрофуга с охлаждане
Центрофуга с охлаждане
Модел: NF1200R
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Центрофуга
Центрофуга
Модел: NF1200
Тип: 500 - 14000rpm
Производител: Nüve
Брошури: Изтегли

Флуоресцентен микроскоп
Флуоресцентен микроскоп
Модел: N-800M
Тип: Флуоресцентен
Производител: Novel