Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

Оперативна програма „Регионално развитие“

Оперативна програма „Регионално развитие“
Илан Медицинска Апаратура ООД работи по изпълнението на мащабна обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура „Доставка на медицинско оборудване за образна диагностика по проекти, част от СРИП на МЗ” с предмет
10 бр. дигитални ехографски системи, открита в изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна помощ
№ BG161РО001/1.1-08/2010/002;
№ BG161РО001/1.1-08/2010/003;
№ BG161РО001/1.1-08/2010/004;
№ BG161РО001/1.1-08/2010/005;
№ BG161РО001/1.1-08/2010/006;
№ BG161РО001/1.1-08/2010/007;
№ BG161РО001/1.1-08/2010/008;
№ BG161РО001/1.1-08/2010/011;
№ BG161РО001/1.1-08/2010/013,
които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

18/10/2012

Назад към списъка

  
Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 600
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N
          [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N
          [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
          [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
        )

    )

  [SESS_IP] => 44.212.99.208
  [SESS_TIME] => 1713220565
  [IS_EXPIRED] => 
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => d9d34196ae02d21290ee0a9765ff6815
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
      [0] => 1713220565
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1713301140
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
  [IBLOCK_COUNTER] => Array
    (
      [0] => 22027
    )

)