Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Средства за радиационна защита

Едностранна защитна престилка
Едностранна защитна престилка
Модел: ON-RA 202
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Двустранна защитна престилка
Двустранна защитна престилка
Модел: ON-RA 209
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Едностранна защитна хирургическа престилка
Едностранна защитна хирургическа престилка
Модел: ON-RA 203
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Двустранна защитна престилка с къси ръкави
Двустранна защитна престилка с къси ръкави
Модел: ON-RA 211
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Едностранна защитна хирургическа престилка
Едностранна защитна хирургическа престилка
Модел: ON-RA 204
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитен костюм
Защитен костюм
Модел: ON-RA 206-207
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитна престилка
Защитна престилка
Модел: ON-RP 103
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   434.00 лв.

 
Защитна пелерина
Защитна пелерина
Модел: ON-RP 106
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   363.00 лв.

 
Защитна пелерина
Защитна пелерина
Модел: ON-RP 107 K
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   432.00 лв.

 
Едностранна защитна хирургическа престилка
Едностранна защитна хирургическа престилка
Модел: ON-RA 205
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитна престилка за деца
Защитна престилка за деца
Модел: ON-RP 102
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитна яка
Защитна яка
Модел: ON-RA 201
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитна пола за деца
Защитна пола за деца
Модел: ON-RP 116
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитна пелерина за деца
Защитна пелерина за деца
Модел: ON-RP 107-K1
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   320.00 лв.

 
Защитна пелерина за деца
Защитна пелерина за деца
Модел: ON-RP 105
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   309.00 лв.

 
Защитна престилка за деца
Защитна престилка за деца
Модел: ON-RP 110
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

 
Защитна престилка за деца
Защитна престилка за деца
Модел: ON-RP 104
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

 
 

Едностранна защитна престилка
Едностранна защитна престилка
Модел: ON-RA 202
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Двустранна защитна престилка
Двустранна защитна престилка
Модел: ON-RA 209
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Едностранна защитна хирургическа престилка
Едностранна защитна хирургическа престилка
Модел: ON-RA 203
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Двустранна защитна престилка с къси ръкави
Двустранна защитна престилка с къси ръкави
Модел: ON-RA 211
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Едностранна защитна хирургическа престилка
Едностранна защитна хирургическа престилка
Модел: ON-RA 204
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Защитен костюм
Защитен костюм
Модел: ON-RA 206-207
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Защитна престилка
Защитна престилка
Модел: ON-RP 103
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   434.00 лв.

Защитна пелерина
Защитна пелерина
Модел: ON-RP 106
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   363.00 лв.

Защитна пелерина
Защитна пелерина
Модел: ON-RP 107 K
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   432.00 лв.

Едностранна защитна хирургическа престилка
Едностранна защитна хирургическа престилка
Модел: ON-RA 205
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Защитна престилка за деца
Защитна престилка за деца
Модел: ON-RP 102
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Защитна яка
Защитна яка
Модел: ON-RA 201
Тип: За възрастни
Производител: ONIKO-Europe

Защитна пола за деца
Защитна пола за деца
Модел: ON-RP 116
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Защитна пелерина за деца
Защитна пелерина за деца
Модел: ON-RP 107-K1
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   320.00 лв.

Защитна пелерина за деца
Защитна пелерина за деца
Модел: ON-RP 105
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Цена с ДДС:   309.00 лв.

Защитна престилка за деца
Защитна престилка за деца
Модел: ON-RP 110
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe

Защитна престилка за деца
Защитна престилка за деца
Модел: ON-RP 104
Тип: За деца
Производител: ONIKO-Europe