Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

АВ сканер

АВ сканер
АВ сканер
Модел: SW-2000
Тип: комбиниран
Ценова листа: запитване
Производител: Suoer

Офталмологичен АB-сканeр SW-2000

Високотехнологичен апарат за определяне дължината на очната ос, дълбочината на камерата и плътността на лещите, за провеждане на IOL изчисления при операции за премахване на катаракта, както и за визуално ехографско 2D изследване на окото.
Цветният “touch screen” екран улеснява управлението.
Портативните размери допринасят за удобство при пренасяне между лекарските кабинети и здравните заведения.
Възможно е свързване с кератометър SW-100.

Характеристики:

А-сканер
 • Компенсация на усилването
 • Режими: факично, афакично, псевдо
 • Ръчно и автоматично замразяване
 • Трансдюсер 10 MHz, фиксационна точка
 • Измервани параметри: ACD, дебелина на лещата, дължина на стъкловидното тяло, аксиална дължина, средна и стандартна девиация
 • IOL формули: SRK-II, SRK-T, Hoffer-Q, Holladay, Binkhorst-II, Haigis. Възможно е свързване с кератометър SW-100. Режимите на сканиране са B/B, A/B, B/A
В-сканер
 • Трансдюсер 10 MHz, безшумен
 • Режимите на сканиране са B/B, A/B, B/A
 • Ъгъл на сканиране 53°
 • Дълбочина на сканиране 0 – 60 mm
 • Сива скала: 256 градации

Назад в раздела
АВ сканер
Покупка
Модел: SW-2000
Тип: комбиниран
Ценова листа: запитване
Производител: Suoer

Назад в раздела