Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

А-сканер

А-сканер
А-сканер
Модел: SW 1000
Ценова листа: запитване
Производител: Suoer

Офталмологичен ултразвуков А-сканер SW-1000

SW-1000 e високотехнологичен апарат за определяне дължината на очната ос, дълбочината на камерата и плътността на лещите, за провеждане на IOL изчисления при операции за премахване на катаракта.

Характеристики:
  • Цветният “touch screen” екран улеснява управлението
  • Резултатите се отпечатват на вграден термален принтер
  • Портативните размери допринасят за удобство при пренасяне между лекарските кабинети и здравните заведения
  • Инсталирани са IOL формули: SRK-II, SRK-T, Hoffer-Q, Holladay, Binkhorst-II, Haigis
  • Автоматична компенсация на усилването
  • Съхранение на пациентската информация за 8 пациента
  • Режими: нормален, тежка катаракта, афакично, псевдо
  • Ръчно и автоматично "замразяване"
  • Трансдюсер 10 MHz
  • Измервани параметри: ACD, дебелина на лещата, дължина на стъкловидното тяло, аксиална дължина, средна и стандартна девиация

Назад в раздела
А-сканер
Покупка
Модел: SW 1000
Ценова листа: запитване
Производител: Suoer

Назад в раздела