Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

ЕМГ апарат

ЕМГ апарат
ЕМГ апарат
Модел: Skybox
Тип: 5 канален
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Висок клас петканален ЕМГ/ЕП апарат с експертни характеристики и компактен дизайн стил All-In-One.
В базовата конфигурация апаратът позволява провеждане на електромиографски, електроневромиографски изследвания, регистрация на ССЕП - общо 38 ЕМГ техники. Възможностите на апарата могат да се разширят с добавяне на допълнителни модули. Това ще превърне Skybox в многофункционална система, точно отговаряща на Вашите нужди.
Програмата Neuro-MEP-Ω предлага удобен и лесен за работа интерфейс с интуитивно управление, автоматично разчитане на резултати и формиране на протоколи от изследванията на български език.
Стандартно:
✓ Електроневромиография: изследване на моторното и сензорното нервно провеждане (NCS), F-вълна, Н-рефлекс ( включително двойна стимулация), моторен и сензорен инчинг
✓ Електромиография: спонтанна активност, интерферентна крива, акционни потенциали на двигателната единица (MUP)
✓ Нервномускулно провеждане: репетативна стимулация, джитер
✓ Оценяване на броя на двигателните единици (MUNE)
✓ Специални ЕМГ техники: тремор, блинк рефлекс, сакрален рефлекс, булбокавернозен рефлекс, Т-рефлекс, галваничен кожен отговор
✓ Соматосензорни евокирани потенциали (SEP)
✓ Транскраниална магнитна стимулация* (TCMS)

Възможности за надграждане:
✓ Визуални евокирани потенциали (VEP)
✓ Електроретинография (ERG)
✓ Слухови евокирани потенциали (AEP, VEMP)
✓ Когнитивни евокирани потенциали (CEP)
✓ Интраоперативен мониторинг
✓ Вариабилност на сърдечната честота (HRV)
* при наличие на магнитен стимулатор

Стандартна окомплектовка:
 • 5- канален блок усилватели с вградена функционална клавиатура и управление на аудио видео стимулатори
 • Токов стимулатор
 • Комплект повърхностни ЕМГ електроди
 • Комплект иглени ЕМГ електроди
 • ПО на български език на CD
 • Лицензионен ключ
 • Инструкция за работа

Опции:
 • Компютърна система
 • Визуален стимулатор
 • Аудио стимулатор
 • Патерн стимулатор
 • Комплект електроди за регистриране на ЕП
 • Магнитен стимулатор
 • Чукче за изследване на Т-рефлекс
 • Педален блок за управление
 • Безжична функционална клавиатура.


Назад в раздела
ЕМГ апарат
Покупка
Модел: Skybox
Тип: 5 канален
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Назад в раздела