Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

ЕКГ стрес-тест система с тредмил

ЕКГ стрес-тест система с тредмил
ЕКГ стрес-тест система с тредмил
Модел: Poly-Spectrum-Ergo
Тип: Компютърно базиран
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Описание

Компютърно-базирана стрес-тест система с медицински тредмил и безжичен цифров 12-канален ЕКГ апарат.

Възможности на системата в режим на провеждане на сърдечно-съдов тест с натоварване:
 • Позволява свободно движение или въртене на пациента
 • Работи без смущения при провеждане на проби с натоварване
 • Кабелните артефакти намалени до минимални значения
 • Няма ограничения при намиране на подходящото място на кушетката или бягаща пътечка в кабинета (разстоянието от компютъра до пациента при запис може да достига до 7 m!)
 • Непрекъсната регистрация на 12 ЕКГ канала по време на теста
 • Автоматично управление на натоварването на тредмила от програмата
 • Пълна обработка на параметрите на ЕКГ в реално време с оперативно отразяване на голям брой обективни числови параметри
 • Построяване на трендове в реално време за натоварването, ST, ритъма и артериалното налягане
 • Автоматично изчисляване на ергометричните параметри и индекси, създаване на протокол на изследването
 • Вградени шаблони за провеждане на тестове с натоварване и създаване на собственни шаблони

Възможности в режим на регистрация на 12 канална ЕКГ:
 • Eдновременна и неограничена във времето регистрация на 12 канална ЕКГ + респираторен канал
 • Запис на изследването в базата данни и разпечатване на обикновена хартия
 • Пълна обработка на ЕКГ в реално време с оперативно отразяване на голям брой обективни числови параметри
 • Построяване на трендове, скатерграми и изчисляване на всички амплитудно-времеви параметри на ЕКГ
 • Автоматичен контурен анализ с поставяне на маркери на възловите точки на кардиокомплекса
 • Генериране на автоматично описание, синдромално заключение и протоколи на изследвания, включващи таблична и графична информация с възможност за редактиране

Характеристики

Технически характеристики на ЕКГ:
 • Отвеждания: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6; X, Y, Z
 • Преобразуване в цифров сигнал: 2000 Hz
 • АЦП: 24
 • Входен импеданс: по голям от 50 MΏ
 • Гранични честоти: 0,05 Hz- 250 Hz
 • Филтри ВЧ: 0.05, филтри НЧ: 35 /антитреморен/, 75 Hz; допълнителни: мрежов, дрейфов
 • Автоматична компенсация на промените на капацитета на пациентния кабел при движение на пациента
 • Чувствителност на ЕКГ: 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 mm/mV
 • Скорост на EКГ: 5, 10, 25, 50, 75,100, 200 mm/s
 • Пиково напрежение на вътрешните шумове, не повече: 5 µV
 • Защита от дефибрилатор
 • Връзка с компютъра: Bluetooth или USB
Технически характеристики на тредмила:
 • Плавно регулиране на скороста (0~20 km/h)
 • Плавно регулиране на наклона (0-25º)
 • Управление на натоварването от компютъра
 • Тегло на пациента до 180 kg
 • Габарити 1100 х 530 х 1300 mm

Стандартен комплект

Надграждане

Възможностите на системата могат да се разширяват и надграждат. Към стандартния комплект могат да се добавят допълнителни програмни модули за:
 • Анализ на вариабилността на СЧ
 • Анализ на QT интервала
 • Анализ на скоростта на пулсовата вълна
 • Анализ и регистрация на късните камерни потенциали
Добавянето на допълнителни модули превръща ЕКГ апарата Poly-Spectrum в многофункционална система, отговаряща на Вашите потребности. Съвместното използване на общия хардуер води до финансова икономия, общата за всички модули база данни дава допълнителни удобства при работата с пациенти.
Назад в раздела
ЕКГ стрес-тест система с тредмил
Покупка
Модел: Poly-Spectrum-Ergo
Тип: Компютърно базиран
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Назад в раздела