Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

ЕКГ стрес-тест система с велоергометър

ЕКГ стрес-тест система с велоергометър
ЕКГ стрес-тест система с велоергометър
Модел: Poly-Spectrum-Ergo
Тип: Компютърно базиран
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Виж описанието
Описание
Характеристики
Стандартен комплект
НадгражданеНазад в раздела
ЕКГ стрес-тест система с велоергометър
Покупка

Компютърно-базирана стрес-тест система с велоергометър Kettler и цифров 12-канален ЕКГ апарат.

Възможности на системата в режим на провеждане на сърдечно-съдов тест с натоварване:
 • Позволява свободно движение или въртене на пациента
 • Работи без смущения при провеждане на проби с натоварване
 • Кабелните артефакти намалени до минимални значения
 • Няма ограничения при намиране на подходящото място на кушетката, колелото или бягаща пътечка в кабинета (разстоянието от компютъра до пациента при запис може да достига до 7 m!)
 • Непрекъсната регистрация на 12 ЕКГ канала по време на теста
 • Автоматично управление на натоварването на велоергометъра от програмата със стъпка 5 W
 • Пълна обработка на параметрите на ЕКГ в реално време с оперативно отразяване на голям брой обективни числови параметри
 • Построяване на трендове в реално време за натоварването, ST, ритъма и артериалното налягане
 • Автоматично изчисляване на ергометричните параметри и индекси, създаване на протокол на изследването
 • Вградени шаблони за провеждане на тестове с натоварване и създаване на собственни шаблони

Възможности в режим на регистрация на 12 канална ЕКГ:
 • Eдновременна и неограничена във времето регистрация на 12 канална ЕКГ + респираторен канал
 • Запис на изследването в базата данни и разпечатване на обикновена хартия
 • Пълна обработка на ЕКГ в реално време с оперативно отразяване на голям брой обективни числови параметри
 • Построяване на трендове, скатерграми и изчисляване на всички амплитудно-времеви параметри на ЕКГ
 • Автоматичен контурен анализ с поставяне на маркери на възловите точки на кардиокомплекса
 • Генериране на автоматично описание, синдромално заключение и протоколи на изследвания, включващи таблична и графична информация с възможност за редактиране

Модел: Poly-Spectrum-Ergo
Тип: Компютърно базиран
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Назад в раздела