Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

Ранна диагностика на диабетна полиневропатия с VitalScan SudoCheck

Судоскан

VitalScan SudoCheck+

VitalScan Sudocheck е иновативна компютърно базирана система за експресна ранна диагностика на диабетна полиневропатия и оценка на невровегетативна дисфункция и болков синдром.

При диабет първи се засягат немиелинизираните C‐влакна, инервиращи потните жлези. Ето защо потната дисфункция е един от първите индикатори за периферна полиневропатия. VitalScan Sudocheck измерва електрохимичните кожни проводимости (BEC), корелиращи пряко със способността на потните жлези да транспортират хлорните йони, което отразява директно статуса на С-влакната. Методът SudoCheck е клинично валидиран и се отличава с висока специфичност и чувствителност.
VitalScan Sudocheck определя пациентите в риск само за 5 минути!

Що е судомоторен анализ?

 • Фините немиелинизирани С‐влакна са отговорни за функцията на потните жлези;
 • Нарушената функция на потните жлези е най‐ранен признак за полиневропатия;
 • При пациентите с диабет се наблюдава дегенерация на С‐влакната на потните жлези.

 • Количествената оценка на потния отговор е доказан метод за детекция на дегенеративните промени на С-влакната, както и индикатор за начална регенерация на същите в резултат на фармакологично повлияване. SudoCheck измерва био‐електрохимичната кожни проводимост (BEC), директно свързана с транспорта на хлорни йони от потните жлези, отразяващ състоянието на С‐влакната. SudoCheck е бърз и лесен метод за оценка на функцията на потните жлези.

  Предимства на метода SudoCheck:

  ✓ Клинично валидиран метод с най‐високата чувствителност и специфичност за детекция на диабетна полиневропатия в сравнение с наличните рутинни тестове;
  ✓ Отличен инструмент за оценка на автономна полиневропатия и болков синдром при пациенти със захарен диабет;
  ✓ Особено чувствителен метод при изследване на болни с болков синдром в резултат на диабетна полиневропатия, тъй като потните жлези се инервират от С‐влакната, участващи и в провеждането на болката;
  ✓ Високата чувствителност и специфичност на метода SudoCheck е доказана в мултицентрични клинични проучвания и е одобрена от FDA;
  ✓ В сравнение с безболковата полиневропатия, BEC от стъпалата са сигнификатно редуцирани при пациентите с болезнена диабетна полиневропатия;
  ✓ Тези резултати показват, че периферната вегетативна нервна система играе съществена роля при болезнената диабетна полиневропатия;
  ✓ Резултатите от теста SudoCheck тясно корелират с клиничните скорове за оценка на диабетна полиневропатия, скалите за оценка на болката и измерванията на вегетативната дисфункция.

  Оценка на судомоторната функция

  Судоскан  

  Защо да се изследва судомоторната функция?

  Изследването на судомоторната функция, която отразява симпатикусовия тонус, е надежден метод за оценка на вегетативната дисфункция и постганглийната автономна инервация.
  Последните клинични проучвания показват, че рутинните тестове се влияят от нивата на гликемия. SudoCheck е възпроизводим количествен метод, който не се влияе от нивата на кръвната захар. Измерваната от SudoCheck Биоелектрична Кожна Проводимост (BEC) пряко отразява зависимата от симпатикуса потна функция.

  Клинична необходимост от бърз тест на потната функция

  Днес судомоторната функция може да бъде тествана по–бързо и по–точно с иновативната технология на Medeia, на която е базиран VitalScan Sudocheck.
  В отговор на електрохимична активация, SudoCheck измерва способността на потните жлези да освобождават хлорни йони и улавя наличието и на най–дискретните патологични промени.

  Оценка на судомоторната функция при диабет

  Диабетът е сред водещите причини за увреждане на периферната нервна система. Диабетно болните страдат от метаболитен дисбаланс и свързани с него възпалителни промени. Немиелинизираните аксони на фините нервни С‐влакна се засягат първи от т. нар. Диабетна Автономна Невропатия (DAN) – подтип на периферна невропатия.
  Големи мултицентрични клинични проучвания валидират капацитета на технологията на Medeia да диагностицира DAN.

  Фините нервни влакна се засягат най–рано

  SudoCheck е разработен за ранна диагностика на промените на ниво фини немиелинизирани нервни влакна, които са първите жертви на диабетната полиневропатия, докато заболяването е все още безсимптомно или субклинично.

  Клинични приложения:

  ✓ Ендокринология, неврология, кардиология, обща медицина, лечение на болката и др.;
  ✓ За ефективен скрининг на кардиометаболитен риск;
  ✓ Болезнена периферна полинервопатия при негативни тестове за нервно провеждане;
  ✓ Нарушения на вегетативната нервна система, потната секреция, сърдечно–съдовата и храносмилателната системи, хипертония и др.;
  ✓ Комплексни болкови синдроми;
  ✓ Диабетна невропатия;
  ✓ Ензимни нарушения;
  ✓ RSD (Рефлексна Симпатикусова Дистрофия);
  ✓ Вегетативна дистония;
  ✓ Оценка ефективността на фармакологични агенти.

  Диагностична информативност

  ✓ При дисфунция на автономната нервна система;
  ✓ Ранна оценка на кардиометаболитния риск;
  ✓ За диагностика на диабетната полиневропатия в начален стадий.

  Защо е ценно изследването?

  ✓ Според клиничните проучвания: “Кардиоваскуларната автономна невропатия се наблюдава в около 17% от пациентите с диабет тип 1 и при 22% при тип 2.”
  ✓ “От пациентите със симптоматична автономна дисфункция 25% до 50% умират в рамките на 1 до 5 години след поставяне на диагнозата.“
  ✓ “Анамнезата и физикалното изследване са неефективни за ранна диагностика на кардиоваскуларната автономна невропатия (CAN), поради което са нужни неинвазивни тестове”.
  ✓ “Скринингът за диабетна полиневропатия трябва да се провежда веднага след диагностициране на диабет тип 2 и 5 години след диагностика на диабет тип 1 ‐ 2005 Стандарт за диабетна грижа на Американската Диабетна Асоциация ( ADA) .”
  ✓ “ Едва 2% от болните с диабет се тестват за CAN, въпреки, че при тях рискът за кардиоваскуларни усложнения и внезапна сърдечна смърт е особено голям”.


  VitalScan Sudocheck     Medeia Inc. е лидер на пазара в САЩ в разработката
  на иновативни диагностични системи
  за комплексна оценка на метаболитния и сърдечно-съдов риск,
  ранна диагностика на съдови и ендокринни заболявания,
  невровегетативна дисфункция и мониториране на витални показатели.  


  30/10/2019

  Назад към списъка

    
  Array
  (
    [SESS_AUTH] => Array
      (
        [POLICY] => Array
          (
            [SESSION_TIMEOUT] => 600
            [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
            [MAX_STORE_NUM] => 10
            [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
            [STORE_TIMEOUT] => 525600
            [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880
            [PASSWORD_LENGTH] => 6
            [PASSWORD_UPPERCASE] => N
            [PASSWORD_LOWERCASE] => N
            [PASSWORD_DIGITS] => N
            [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
            [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N
            [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N
            [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
            [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
            [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
            [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
            [BLOCK_TIME] => 0
          )
  
      )
  
    [SESS_IP] => 44.221.70.232
    [SESS_TIME] => 1716421781
    [IS_EXPIRED] => 
    [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
    [SESS_OPERATIONS] => Array
      (
      )
  
    [fixed_session_id] => a60181ceec4d061f1d3733d86e3f8683
    [referer1] => 
    [referer2] => 
    [referer3] => 
    [SESS_SEARCHER_ID] => 185
    [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
    [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
    [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
    [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
    [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
    [SESS_LAST_URI] => 
    [SESS_LAST_HOST] => 
    [SESS_LAST_PAGE] => 
    [SESS_LAST_DIR] => 
    [SESS_HTTP_REFERER] => 
    [SESS_COUNTRY_ID] => 
    [SESS_CITY_ID] => 
    [SESS_SESSION_ID] => 
    [SESS_REFERER_ID] => 
    [FROM_SEARCHER_ID] => 
    [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
    [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
    [SESS_LAST_DIR_ID] => 
    [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
    [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
    [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
      (
        [0] => 1716421781
      )
  
    [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
    [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
      (
        [ID] => 
        [EXPIRE] => 1716497940
        [UNIQUE] => Array
          (
          )
  
      )
  
    [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
    [IBLOCK_COUNTER] => Array
      (
        [0] => 34706
      )
  
  )