Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

Оперативна програма „Регионално развитие“

Оперативна програма „Регионално развитие“


Илан Медицинска Апаратура ООД изпълни качествено и в срок обществена поръчка за доставка на нова медицинска апаратура и оборудване, възложена чрез открита процедура за „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в преструктурираните   ДМСГД“, открита с Решение № PД-11-205 от 23/04/2014г. на Министерство на здравеопазването  в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Договор BG161РО001/1.1-08/2014, проект “Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г.”

Бяха извършени доставки в следните осем дома за медико-социални грижи за деца:
ДМСГД Монтана,
ДМСГД София,
ДМСГД Пазарджик,
ДМСГД Пловдив,
ДМСГД Габрово,
ДМСГД Търговище,
ДМСГД Перник и
ДМСГД Русе.
Ръководител и координатор за качественото изпълнение на обществената поръчка във всички етапи от страна на ИЛАН Медицинска Апаратура ООД беше Г-н Станислав Рачев (Продуктов мениджър на ИЛАН Медицинска Апаратура ООД), а от страна на Министерство на здравеопазването – Г-жа Наталия Добрева (Главен експерт в дирекция МП към МЗ).    
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
10/03/2015

Назад към списъка

  
Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 24
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
          [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Паролата трябва да бъде с дължина не по-малко от 6 символа.
        )

    )

  [SESS_IP] => 34.204.191.145
  [SESS_TIME] => 1594469012
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => b8020bebdc4b2f2168a7eed0e51b77e8
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
      [0] => 1594469012
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1594501140
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [IBLOCK_COUNTER] => Array
    (
      [0] => 25368
    )

)