Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Оперативна програма „Регионално развитие“

Оперативна програма „Регионално развитие“
Илан Медицинска Апаратура ООД работи по изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет „ Доставка на медицинско оборудване за Медицински Център Тервел”. Проектът се осъществява с финансиране от Европейския кохезионен фонд, предоставено чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г .

10/05/2013

Назад към списъка