Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Първи курс по Капиляроскопия

Първи курс по КапиляроскопияКапиляроскопията е достъпен и безопасен, неинвазивен метод за изследване на периферната микроциркулация, който дава възможност за ранно откриване на нейните нарушения при редица заболявания и за проследяване на ефекта от приложеното лечение. Тя е включена в програмата на обучение по физиология на човека, в учебните програми за специализация и в медицинските стандарти по дерматология, ревматология и професионални заболявания.
През последните години се забелязва “ренесанс” на капиляроскопското изследване в световен мащаб, който е свързан със създаването на нови, по-качествени и по-достъпни видеокапиляроскопски системи допълнени със софтуер за анализ и с бързо нарастващия брой публикации в научната литература, допринасящи за популяризиране на метода и неговата стойност при заболяванията с нарушена микроциркулация.
В отговор на тези тенденции беше организиран първия у нас “Начален курс по капиляроскопия”, предназначен за следдипломно обучение на лекари ревматолози, дерматолози и профпатолози, където фирма ИЛАН Медицинска Апаратура ООД взе дейно участие. Курсът се проведе между 15 и 21 ноември 2012 год. в Сектора по функционална диагностика на кожата при Катедра и клиника по дерматология и венерология на МФ и УМБАЛ - Пловдив. В него взеха участие 9 лектори от Пловдив, София и Варна.
Организатор на курса беше доц. д-р Христо Добрев, началник на Клиника по кожни и венерически болести и завеждащ сектора по Функционална диагностика на кожата.

Лектори на курса бяха:
- дерматология: доц. д-р Христо Добрев, д-р Десислава Ночева, д-р Нина Вутова и д-р Рени Христова (МУ - Пловдив)
- ревматология: доц. д-р Анастас Баталов, д-р Севдалина Ламбова (МУ - Пловдив)
- профпатология: доц. д-р Златка Стойнева (УМБАЛ “Св. Иван Рилски”- София)
- физиология: доц. д-р Юлия Николова (МУ - Пловдив)
- експерт по капиляроскопска апаратура: Станислав Рачев (Продуктов Мениджър на ИЛАН Медицинска Апаратура ООД- град Варна).

Учебната програма включваше лекции, демонстрации и практически занимания, имащи за задача да запознаят участниците със същността и техниката на метода, оценката и интерпретацията на наблюдаваната капиляроскопска картина, диагностичната и прогностична стойност на метода при прилагането му в ежедневната практика.

За по-добро усвояване на теоретичния материал курсистите имаха възможност да се запознаят и обсъдят случаи от практиката и самостоятелно да проведат изследвания на предварително подбрани пациенти.
Курсът беше проведен с помощта на видеокапиляроскопски софтуер , доставен на УМБАЛ Пловдив от фирма ИЛАН Медицинска Апаратура ООД- Варна. Инсталацията на софтуера се извърши лично от продуктовия мениджър на фирмата Станислав Рачев пред курсистите, който изнесе подробна лекция за начина на работа, настройки, измервания, анализ, разпечатване на доклади, както и за начина за съхранение на данни.  ks_580.jpg

10/12/2012

Назад към списъка