Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

Първи курс по Капиляроскопия

Първи курс по КапиляроскопияКапиляроскопията е достъпен и безопасен, неинвазивен метод за изследване на периферната микроциркулация, който дава възможност за ранно откриване на нейните нарушения при редица заболявания и за проследяване на ефекта от приложеното лечение. Тя е включена в програмата на обучение по физиология на човека, в учебните програми за специализация и в медицинските стандарти по дерматология, ревматология и професионални заболявания.
През последните години се забелязва “ренесанс” на капиляроскопското изследване в световен мащаб, който е свързан със създаването на нови, по-качествени и по-достъпни видеокапиляроскопски системи допълнени със софтуер за анализ и с бързо нарастващия брой публикации в научната литература, допринасящи за популяризиране на метода и неговата стойност при заболяванията с нарушена микроциркулация.
В отговор на тези тенденции беше организиран първия у нас “Начален курс по капиляроскопия”, предназначен за следдипломно обучение на лекари ревматолози, дерматолози и профпатолози, където фирма ИЛАН Медицинска Апаратура ООД взе дейно участие. Курсът се проведе между 15 и 21 ноември 2012 год. в Сектора по функционална диагностика на кожата при Катедра и клиника по дерматология и венерология на МФ и УМБАЛ - Пловдив. В него взеха участие 9 лектори от Пловдив, София и Варна.
Организатор на курса беше доц. д-р Христо Добрев, началник на Клиника по кожни и венерически болести и завеждащ сектора по Функционална диагностика на кожата.

Лектори на курса бяха:
- дерматология: доц. д-р Христо Добрев, д-р Десислава Ночева, д-р Нина Вутова и д-р Рени Христова (МУ - Пловдив)
- ревматология: доц. д-р Анастас Баталов, д-р Севдалина Ламбова (МУ - Пловдив)
- профпатология: доц. д-р Златка Стойнева (УМБАЛ “Св. Иван Рилски”- София)
- физиология: доц. д-р Юлия Николова (МУ - Пловдив)
- експерт по капиляроскопска апаратура: Станислав Рачев (Продуктов Мениджър на ИЛАН Медицинска Апаратура ООД- град Варна).

Учебната програма включваше лекции, демонстрации и практически занимания, имащи за задача да запознаят участниците със същността и техниката на метода, оценката и интерпретацията на наблюдаваната капиляроскопска картина, диагностичната и прогностична стойност на метода при прилагането му в ежедневната практика.

За по-добро усвояване на теоретичния материал курсистите имаха възможност да се запознаят и обсъдят случаи от практиката и самостоятелно да проведат изследвания на предварително подбрани пациенти.
Курсът беше проведен с помощта на видеокапиляроскопски софтуер , доставен на УМБАЛ Пловдив от фирма ИЛАН Медицинска Апаратура ООД- Варна. Инсталацията на софтуера се извърши лично от продуктовия мениджър на фирмата Станислав Рачев пред курсистите, който изнесе подробна лекция за начина на работа, настройки, измервания, анализ, разпечатване на доклади, както и за начина за съхранение на данни.  ks_580.jpg

10/12/2012

Назад към списъка

  
Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 600
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N
          [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N
          [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
          [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
        )

    )

  [SESS_IP] => 3.237.16.173
  [SESS_TIME] => 1685907920
  [IS_EXPIRED] => 
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => c4e59debd06230ad493e9876a912f430
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1685912340
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
  [SALE_USER_ID] => 0
  [SALE_USER_BASKET_PRICE] => Array
    (
      [s1] => Array
        (
          [0] => 0
        )

    )

  [SALE_USER_BASKET_QUANTITY] => Array
    (
      [s1] => Array
        (
          [0] => 0
        )

    )

  [IBLOCK_COUNTER] => Array
    (
      [0] => 21998
    )

)