Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

Контраст-усилена ехография

Контраст-усилена ехография
Контрастните средства се използват във всички области на медицинската радиология - рентгенография, компютърно и магнитно – резонансна томографии и ултразвуково изследване.

Ерата на използване на ехоконтрастни препарати в ултразвуковата диагностика започна през 1968 година, когато при оценка на параметрите на ударния обем и продължителността на разтваряне на платната на аортната клапа по време на изследване на сърцето в М-режим са въвели в кухината на лявото предсърдие зелен индоциан. Усилването на ултразвуковия сигнал е било обусловено от присъствието на свободни микробалончета на газа, които се образуват в момента на поставяне на инжекцията. Но чак през 1980 година, в широката клинична практика започва да се използва метод на контрастиране с помощта на химически средства.

Всички използвани в ултразвуковата диагностика контрастни вещества са течни с висока лепкавост и плътност или съдържат микробалончета на газа, стабилизирани по различен начин и с различни компоненти.
Най-оптимално е да се използват контрастни вещества от второ и трето поколение, чиито принцип на действие и основан на циркулацията на микрочастици в кръвта, които притежават акустични свойства, тоест способност да усилват отразения ултразвуков сигнал.
Сред въвеждане на ехоконтрастните вещества в потока на кръвта, микробалончетата на газа под въздействие на ултразвуковото излъчване в определен момент се разкъсват и генерират своеобразен акустичен сигнал с определени честотни характеристики.

Новите технологии в ехографската техника в съчетание с изключителен напредък на контрастните вещества позволяват значително да се увеличи информативността на изследванията и да се разшири областта на използване на ултразвука в медицината. Всичко това прави контраст-усилената ехография (КУЕ) алтернативен метод спрямо другите методи на образната диагностика.

КУЕ се използва на първо място при обследване на черния дроб поради своята достъпност, ниската стойност и простотата на провеждане. Диагностиката на неголеми туморни поражения на черния дроб и изследването на бавните скоростни потоци на кръвта се ограничава от особеностите на ултразвука, а използването на контрастни препарати може да реши дадения проблем.

mlTwice_liverLesionCnTIimaging_Radiology.jpg

Лезия на черен дроб (CnTI™ Imaging)


Препоръчително е да се използва контрастирането при подозрение за огнищни поражения (хепатоцелуларен карцином, метастази, аденоми, хемангиоми, възлова хиперплазия, възли при цироза), при дифузни изменения на черния дроб (цироза на черния дроб , портална хипертензия, хронически хепатити, тромбози на съдовете на черния дроб).
КУЕ намалява времето на търсене на кръвоносните съдове на черния дроб при всички, даже при пълните пациенти, което позволява да се оценят морфологическите характеристики на новообразуванията, а също така да се оцени степента на злокачественост на процеса.
Отделно трябва да се отбележи използването на контрастните препарати за повишаване качеството на оценка на състоянието на венозната система на черния дроб , в частност на порталната система.
КУЕ се използва широко при диагностика на различни видове на патология на бъбреците. Основно диагностично направление - това е диференциалната диагностика на тумори на бъбреците , освен това този метод се използва като спомагателен при поставяне на диагноза – стеноза на бъбречната артерия, тромбоза на бъбречната вена.
В гинекологията използването на КУЕ се разглежда като равностойна замяна на рентгеноскопичното изследване при изследване на състоянието на ендометрия, а също при проходимост на фалопиевите тръби, което се явява един от важните етапи на обследване на жени ,които страдат от безплодие. Този метод също се използва и при диагностика на кисти на яйчника и хиперплазия на ендометрия.
Един от съществените недостатъци на доплера при изследване на съдовата система на простатната жлеза, е невъзможността да се получи изображение на малките съдове с малка скорост на кървене, което е много важно при дадения вид на изследване. Използването на контрастните вещества значително повишава чувствителността на трансректалното ултразвуково изследване за сметка на значителното усилване на нормалния съдов рисунък в жлезата, подобрява визуализацията на патологичните съдове. Контрастното усилване подпомага да се откроят измененията на съдовия рисунък при злокачествено поражение на жлезата - да се уточни характера на съдовете, тяхната структура и диаметър.

КУЕ на сърцето позволява по-точно да се визуализира структурата на сърцето, на неговата съдова система, да се изследва хемодинамиката.
Контрастните вещества в съчетание с втора тъканна хармоника подобряват визуализацията на вътрекухинни тромби, на дефектите на междукамерната и и междупредсърдната преграда, на пороци на клапаните, на нарушение движението на стените при исхемична болест на сърцето.

В флебосографията контрастните вещества значително облегчават диагностиката на тромбози, несъстоятелност на венозните клапани, при варикозно разширение на вените, позволяват да се проведе функционална оценка на диализните шунтове, да се провежда мониторинг на пациенти при литична терапия.
Съществуват отделни опити за използване на контрастните средства в еходиагностиката при нарушение на мозъчното кръвообращение, а също при провеждане на динамично наблюдение на процеса на лечение.
При транскраниалното ултразвуково сканиране значително се повишава качеството на визуализация на структурите на мозъка и интракраниалните съдове при малки ултразвукови прозорци, а също за уточняване на диагнозата на интракраниалните стенози.

Млечната жлеза се отнася към лошо васкуларизираните органи, което значително затруднява търсенето и показването на вътрешнотуморни съдове и диференциалната диагностика на доброкачествения или злокачествен процес. Във връзка с това контрастното усилване при подобни изследвания се явява много актуално – злокачественото новообразувание се характеризира с наличието на голямо количество кръвоносни съдове отколкото при доброкачествените тумори. Използването на контрастни вещества значително увеличава диагностичната точност на подобни изследвания.

cnti_5.jpg


Водещите компании за производство и разработка на лъчево диагностично оборудване отделят значително внимание на ултразвуковите технологии с използване на метода на контрастиране .
Компанията «Siemens» е разработила новата технология «Cadence™», която позволява да се повиши ефективността на визуализацията и да се подобрят протоколите, предназначени за всекидневни процедури на визуализация с исползването на контрастни вещества.
Компанията «Toshiba» е създала своите ултразвукови системи обширен пакет с програми за КУЕ, които позволяват да се измери времето за разпределение на контрастното вещества, показват неговото постъпване и отмиване, всички изменения се отразяват във формата на таблици или графики.
Подходът към контрастната визуализация на компанията «Philips» е въплътен в технологиите «Сontrast Specific Imaging» - ултразвукова ангиография с помощта на ехоконтрастни вещества и «Real-Time Perfusion Imaging» – оценка на състоянието на кръвоснабдяване на миокарда в реално време.

Най-големият европейски производител и разработчик на диагностично оборудване за образната диагностика - компанията Esaote е разработила и внедрила в областта на КУЕ революционна контраст-специфична технология «Contrast Tuned Imaging» (CnTI™). CnTI™ е предназначен за работа с иновативни контрастни вещества (USCA ) от второто поколение. Принципът на действие е основан на усилването на отразения ултразвуков сигнал от циркулиращите в кръвта микрочастици ( микробалончета).
Режимът се използва при всички видове на сканиране и позволява работа в реално време.

Предимства на CnTI™:
 • Нисък механичен индекс на ултразвуковата вълна. Това позволява на въведените микромехурчета да съществуват по-дълго време. Значението на акустическото налягане остава неизменно в хода на цялото изследване и позволява изследването да се провежда независимо от разположението на изследваните органи и системи – при различна дълбочина и фокусиране
 • Редуване на нисък и висок механичен индекс по време на изследването предлага нови модерни условия за ултразвуковото сканиране: не само за откриване, но и характеризиране на чернодробните лезии
 • Едновременно показване в реално време на стандартен двуразмерен образ и контраст-усиленото изображение на двоен екран
 • Селективна автоматична настройка на акустичния сигнал към контрастното вещество и филтрации на всички неподходящи за изследване сигнали
 • Специализиран контраст-специфичен сигнален процесинг и адаптирани пиезоелементи на трансдюсерите. На потребителя се предоставя най-доброто качество на изображението и визуализация на макро-и микро-циркулацията за всеки клиничен случай
 • Новата цветова палитра гарантира оптимален контраст и резолюция и позволява на потребителя да оценят дори най-малките детайли.
 • Qontrast ™ количествен анализ на параметрите на КУЕ за обективна оценка на получените резултати с автоматично построяване на графики и карти.

qontrast_01.jpg


Методът е прост и безопасен, не изисква специална подготовка нито от пациента, нито от лекаря. Изследването се провежда без допълнителни загуби на време.
По този начин технологията CnTI™ разработена от компанията Esaote има значителен принос в развитието на методите на контрастното ултразвуково изследване, много търсена и e широко се използва в клиничната практика.

Esaote предлага технологията CnTI™ за всички апарати от серията MyLab™.

За датите на курсове и повече информация за апаратурата:
Сономедика ООД
Представител на ESAOTE за България


17/10/2015

Назад към списъка

  
Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 24
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
          [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Паролата трябва да бъде с дължина не по-малко от 6 символа.
        )

    )

  [SESS_IP] => 3.215.133.185
  [SESS_TIME] => 1594097878
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => edb6223d3e86025d25de555e202a6482
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
      [0] => 1594097878
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1594155540
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [IBLOCK_COUNTER] => Array
    (
      [0] => 20385
    )

)