Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

Еластография - нов неинвазивен метод за диагностика на онкологичните заболяванияЕластографията ( еластосонографията) е нова, бързо развиваща се технология, позволяваща подобрена визуализация на хетерогенността на меките тъкани с помощта на ултразвукова вълна при лека механична компресия.

elaXto_1_300.jpg Принципът на еластографията състои в измерване и изобразяване на изместването на ултразвуковата картина при локална деформации на тъканите, предизвикани от външни причини – т.е. анализира се разликата в размерите преди и след деформацията.
Следва да се вземе предвид, че дадената методика не измерва абсолютната плътност на изследваната тъкан, а само нейната относителна промяна по оста на деформацията.
Тъканите имат различен коефициент на еластичност и, съответно, отразената ултразвукова вълна ще се различава при тяхното свиване и разширяване. Програмата сравнява еластичността на тъканите и изчислява количествени и хистографски показатели.

Картата на еластичността се изобразява върху двуразмерния образ в реално време.
Така по-твърдите области се обозначават с един цвят ( например червен) а по-меките – с друг .
Разработени са стандартни скали на еластичността, които съответстват на изследвания орган.

Еластографските данни са важен критерий при оценка на промени в тъканите, който значително улеснява диференциална диагноза на новообразуванията.
Най-много еластографията се използва при изследване на неоплазиите в млечната жлеза, щитовидната жлеза и простата, а също така и при патология на черния дроб и гинекологични заболявания.
Същественото предимство на еластографията пред традиционните мамографски и УЗ изследвания е в това, че новият метод не само позволява откриване на неоплазиите, но и помага при установяване на техния характер.

Методът е показал висока точност при диференциална диагностика на обемните новообразувания на млечната жлеза. Това намалява броя на биопсиите и позволява точен подбор на пациенти за динамично наблюдение.

Безопасността и ниската себестойност на метода позволява мониториране на туморите по време на химиотерапията.

elaXto_2_620.jpg

Голямо бъдеще очаква еластографията в областта на гинекологията. Плътността на тъканите при различни доброкачествени хиперпластични процеси в ендометриума и рака на ендометриума се отличава значително. При полипите със жлезиста хиперплазия се наблюдава наличието на меки еластични образувания с множествени високоеластични зони. За рака на ендометриума е характерен участък с висока твърдост. Прилагането на метода на еластографията позволява точна диференциална диагноза.

Освен това, рутинното ехографско изследване не позволява оценка на целостта на капсулата на органа. Прилагането на новия метод дава възможност да се проследят контурите на органа и да се открие прорастването извън серозната обвивка.

Една от най-актуалните проблеми в гинекологията е диагностиката и лечението на новообразуванията на яйчниците. Стандартното ехографско изследване не позволява диференциална диагноза на съдържанието на доброкачествените новообразувания, а имено тази информация е решаващ фактор при избора на техниката на хирургичната намеса. Методът на еластографията добавя изключително важна информация при решаване на подобни въпроси.
Методът показва добри резултати при поставяне на диагнозата на извънматочна бременност. При тубарна бременност се наблюдава устойчива еластографска картина с наличие на образувание с висока плътност, което се намира между яйчника и матката.

В настоящия момент еластографията се разглежда като алтернатива на биопсията при оценката на степента на фиброзата на черния дроб.
Ултразвуковата картина на тъканите на черния дроб при фиброза, хепатит или цироза изглежда по един и същ начин и за поставянето на диагноза се използва биопсия, която е скъпоструваща и болезнена манипулация. Еластографията позволява бърза и точна диференциална диагноза, а също така и безболезнена оценка на ефективността на терапията в началния стадий на чернодробната фиброза.

При заболяванията на щитовидната жлеза еластографията е допълнителен метод, който повишава точността и специфичността на стандартното ехографско изследване и позволява оценка на състоянието на регионалните лимфни възли при наличие на метастази.

elaXto_3_400.jpg

Перспективно направление на еластографията е диагностиката на рака на простатата. Стандартният метод за откриване на рака е ректално изследване на простатната жлеза чрез палпация. Така урологът получава информация за размерите на жлезата, нейната повърхност, границите, консистенцията, подвижността спрямо стената на дебелото черво.
За крайна диагноза се провеждат кръвни анализи, ехографско изследване и множествени биопсии, необходими за хистологичната класификация, както и за определяне размерите на откритото новообразувание.
Подобна биопсия е технически сложна и болезнена инвазивна процедура, освен това често се налага нейното нееднократно прилагане.
Еластографията позволява диагностиране на неоплазиите на простатата и тяхната природа още на първи етап от изследването. Взимането на биопсията под еластографския контрол води до намаляване на броя биопсиите, тъй като е възможно разграничаване на клинично значимите тумори от клинично незначимите.

Изключително ефективно е включването на еластографията в комплекса от диагностични мероприятия за откриване и определяне степента на инвазията на туморите на пикочния мехур. За разлика от папилома и доброкачествения цистит, ракът на пикочния мехур се характеризира с голяма плътност и при наличие на мускулната инвазия се наблюдава прекъснатост на еластичния контур на органа.

Еластографията е относително нов и изключително перспективен метод на ултразвуково изследване. Дадената технология била разработена в края на 20 век и вече са проведени многобройни клинични изпитания. Еластографията е внедрена в масовото производство от водещите производители на медицинското оборудване за ултразвуковата диагностика.
Независимо от факта, че характеристиките и конструкцията на трансдюсерите, изчисляваните параметри и цветните карти могат да се отличават при различни производители, принципните отличия на самото изследване не са значителни.
es1.gifЕластографията се провежда в двумерен режим на сканирането ( В-режим) при стандартни настройки на образа. Тип на трансдюсера зависи от областта на изследването, най-често това са линеарни широколентови трансдюсери, но за трансректалните и трансвагиналните изследвания се използват микроконвексните трансдюсери.
Най-често за изследването се използват стандартни трансдюсери, като натискът се извършва от ръката на изследователя.
Някои производители предлагат специализирани за еластосонография трансдюсери, които са оборудвани с вградена миниатюрна вибрационна пластина или външно устройство за автоматично упражняване на натиска върху тъканите.

Благодарение на изцяло автоматизиран процес на работа, ясно разбираеми резултати и дружелюбен софтуер еластографията е много лесен метод за усвояване и не изисква допълнително време.

Водещият европейски производител на медицинското оборудване за образната диагностика ESAOTE предлага серия широколентови трансдюсери за еластосонографията, произведени по технология ElaXto. Режимът на еластографията е реализиран в апаратите MyLab™GOLDPlatform, MyLab™ClassC, MyLab™Twice и MyLab™Seven.

В режима ElaXto изследването се провежда в реално време, като натискът се извършва от ръката на изследователя. Параметрите на натиска се изобразяват на екрана на апарата. Програмата автоматично изчислява относителната еластичност на тъканите, построява цветната карта, сравнява еластичността на посочените зони. При използване на функцията ElaXto Ratio на екрана се построява анализ на плътността на тъканите във вид на хистограма.

Няколко пъти в година под егидата на Esaote в Италия се провежда интернационална школа ELASTOSONOGRAPHY & BREAST IMAGING.

За датите на курсове и повече информация за апаратурата:
Сономедика ООД
Представител на ESAOTE за България


elaXto_07.jpg

09/01/2015

Назад към списъка

  
Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 600
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N
          [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N
          [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
          [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
        )

    )

  [SESS_IP] => 3.236.143.154
  [SESS_TIME] => 1719211580
  [IS_EXPIRED] => 
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => ef1b769760fa524f3f94bb4e9231ffb1
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
      [0] => 1719211580
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1719262740
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
  [IBLOCK_COUNTER] => Array
    (
      [0] => 20249
    )

)