Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Нов, икономичен метод за стерилизация с използване на газ етилен оксид

Нов, икономичен метод за стерилизация с използване на газ етилен оксид

AXIS са стерилизатори от ново поколение, които се използват за стерилизация на всички видове пластмасови, гумени, метални, механични и електромеханични медицински и хирургически материали и лабораторно оборудване, устойчиви или неустойчиви на топлина.
Стерилизацията се извършва при температура 54˚С чрез дифузия на газ етилен оксид (С2Н4О).

Предимства на новия метод за стерилизация са големия използван обем, ниската консумация на газ, ниската работна температура, модулната употреба, използването на отрицателно налягане и компютъризираната работна система. Благодарение на новата технология е елиминирана нуждата от въздух под налягане, вода, вакуум и отточни канали, които са необходими за конвенционалните газови стерилизатори и значително е увеличено количеството на материалите, които могат да се стерилизират едновременно. Едно от предимствата е възможността да се добавят или изваждат материали модулно, докато апаратът работи.

При стерилизацията с газ ЕО, извършвана в стерилизаторите AXIS, се използват газови патрони, които съдържат 100% етилен оксид и това максимизира безопасността на персонала.

При този метод материалите, които ще се стерилизират, се поставят в опаковъчна торбичка заедно с газовия патрон, чипа за влажност и дозиметъра и торбичката се запечатва. Опаковъчната торбичка представлява специална мембрана за дифузия на газ и е направена от материал, който пропуска газ и въздух. Тя пропуска газа навън и извършва вентилация. Докато конвенционалните стерилизатори изпускат минимум 250 грама газ в продължение на 10 секунди, стерилизаторите AXIS освобождават 11 грама газ в продължение на 3 часа. Това гарантира безопасността на обслужващия персонал.

Предимствата на ЕО стерилизатори AXIS са:
  • Нямат нужда от компресор, въздух под налягане, вода или отточен канал и поради това са избегнати проблемите с тези източници
  • Камерата на апарата е винаги под отрицателно налягане
  • За стерилизацията се използва газ етилен оксид с концентрация 100%
  • Намалява се замърсяването на околната среда
  • Поради използването на микро дози ЕО, не се получава токсично ниво даже и в затворени пространства
  • Благодарение на използването на опаковъчните торбички за стерилизация е възможно да се добавят пакети в отделни опаковъчни торбички, без да се изчаква края на стерилизацията на текущите пакети и така се извършва модулно действие. На големия „touch” екран може да се проследяват етапите на стерилизация за всяка група
  • Благодарение на опаковъчните торбички за дълги катетри е възможно да се стерилизират катетри с дължина до 210 cm в изправена позиция, без деформация
  • Всички операции и контроли се извършват през вграден микрокомпютър. Възможно е да се предават данни към компютър, да се проследява и контролира операцията по интернет чрез модем, благодарение на RS232 порт
Модели:

- Настолен ЕО стерилизатор, обем на камерата - 60l
- Настолен ЕО стерилизатор, обем на камерата - 135l
- Болничен ЕО стерилизатор, обем на камерата - 160l
- Болничен ЕО стерилизатор , обем на камерата - 200l
- Болничен ЕО стерилизатор, обем на камерата - 400l
- Болничен ЕО стерилизатор, обем на камерата - 975l

21/09/2013

Назад към списъка