Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Неврофизиологичен мониторинг на новородени

Neuromonitor е мултимодална система за продължителен мониторинг на церебралната функция с амплитудно-интегрирана електроенцефалография (аЕЕГ), както и на кардио и респираторните функции (дишане, кислородна сатурация, електрокардиограма). Основното приложение на системата е за диагностика на аномалии на централната нервна система при новородени и оценка на развитието на мозъка на недоносени бебета.

Перинаталната хипоксично-исхемична енцефалопатия (ХИЕ) е водеща причина за неврологични дефицити при новородените. Neuromonitor позволява ранното откриване на такива аномалии и своевременно прилагане на терапия, което е от решаващо значение за бъдещето на детето. Благодарение на опростената система на регистрация, резултатите могат да бъдат разчетени от неонатолог, без нуждата от невролог.
Друга важна индикация за приложение на системата в неонатологията е за контрол върху състоянието на новородено по време на терапевтична хипотермия.

Neuromonitor се използва и за изследване на състоянието на централната нервна система при възрастни в интензивните отделения за мониторинг на церебрална функция и виталните показатели при пациенти с мозъчна травма, инсулт или кома, както и в операционната зала за определяне дълбочината на анестезията.
Neuromonitor намира приложение също така и за изследване на цикъла на съня, като показател за положителна неврологична оценка.
При необходимост, Neuromonitor може да бъде трансформиран в напълно функционална ЕЕГ система от най-висок клас за автоматична детекция на патологични патерни на aEEG, за диагностика на епилепсия, както и за оценка на резултатите от провежданата антиепилептична терапия. Системата осъществява синхронен видео запис по време на продължителния aEEG мониторинг.

Neuromonitor се отличава с лесен контрол и управление от touchscreen интерфейс. Регистрацията се осъществява само от 3 или 4 електрода на главата на пациента и се стартира бързо с натискане на няколко бутона на екрана. Използването на специални шапки не е необходимо!


07/04/2017

Назад към списъка