Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Ехограф MyLabGamma

Ехограф MyLabGamma
Ехограф MyLabGamma
Модел: MyLabGamma
Тип: преносим
Производител: Esaote SpA
Брошури: Изтегли

MyLabGamma
Перфектно качество на образа
Гъвкаво конфигуриране за различни апликации


MyLabGamma е многофункционален цифров ехограф с големи диагностични възможности, оптимизиран работен процес, съвременен и ергономичен дизайн. Ехографът се отличава с компактни размери, висококонтрастен дисплей с ротация и голям цветен Touch Screen дисплей с интуитивно управление .

Благодарение на широка гама от съвместими трансдюсери и гъвкаво конфигуриране за различни приложения MyLabGamma е подходящ за всички клинични звена: от спешно отделение до многопрофилен ехографски кабинет, в който работят специалисти от различни области.
Esaote MyLabGamma

Преносимият Смарт ехограф

P.O.P. - Ориентираната към продуктивност платформа е сърцевината на новата структура: лесен достъп, потребителски настройки и функции, стандартизирани клинични протоколи и моментни настройки. Част от концепцията на платформата MyLab™ P.O.P. е изцяло да можете да настройвате протокола според вашите желания, включително настройките на изображенията, размерите, анотациите, маркерите на тялото и дори позицията на виртуалните бутони на touch дисплея.

Touch screen контролен дисплей с висока резолюция позволява на оператора да достига лесно до различните функционалности и параметри. Благодарение на логичната и интуитивна подредба, ехографистът лесно достига до най-често използваните функции или до зоната за детайлни настройки. MyLab™Gamma е единствената висококласна преносима ехографска система с такъв дисплей, увеличаващ лекотата на работата и продуктивността.  
Esaote MyLabGamma
Esaote MyLabGamma Ултразвукова диагностика без граници

Максимален комфорт за лекаря

✓ +90°/-90° ротиращ се широкоекранен монитор с висока резолюция; 
✓ Stand-by режим  - готовност за работа за секунди. Батерия с дълъг живот;
✓ Wi-Fi свързаност - разширени възможности за комуникация и обмен на данни;
✓ 2 порта за трансдюсери  върху корпуса на ехографа. 4 порта за трансдюсери върху количката;
✓ Security Lock - защита срещу кражба.

Режими и модалности 
MyLabGamma e универсален цифров ехограф, съчетаващ перфектен образ, високи функционални характеристики и оптимално съотношение качество/цена. Освен стандартните режими и модалности като B-режим, M-режим и доплер, системата предлага всички съвременни технологии за кардиоваскуларни изследвания, обща ехография и АГ.

Кардиоваскуларни изследвания

✓ RF QIMT - измерване на дебелината на Intima Media в реално време
✓ Auto EF - автоматично измерване на фракция на изтласкване
✓ Стрес Ехо - пакет за провеждане и анализ
✓ XStrain™ - пакет за изследване и анализ на миокардната функция - офлайн
✓ TVM - тъканен доплер ( цветен и пулсов)
✓ CFI - специализиран доплеров режим за диагностика на коронарните артерии
✓ CMM - анатомичен M-мод в свободно избираема проекция
Esaote MyLabGamma
Esaote MyLabGamma Абдоминална, обща ехография и АГ

✓ TEI ™ - широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение
✓ HD Doppler и X-Flow - нови видове цветен доплер със свръх висока чувствителност и разделителна способност
✓ TP-View - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
✓ B-Steer - промяна на посока на зрителното поле за линеарни трансдюсери в В-режим
✓ HD Zoom - увеличение на част от образа с подобряване на разделителна способност
✓ 3D/4D - стандартно + deep color
✓ TMI - режим на 3D томография
✓ VRA - обемна интерпретация и анализ с висока прецизност
✓ TSI - изобразяване във вид на дебели срезове на обема между две паралелни равнини


Esaote MyLabGamma

iQ Трансдюсери Esaote appleprobe
Иновативен подход към ергономията

Appleprobe е проектиран да е удобен за работа и при
иновативния (ябълковиден) и при традиционния (писалков)
захват. Appleprobe държи ръката и китката в тяхното
естествено положение, като разпределя захвата върху
цялата китка, каквато е естествената еволюционно
утвърдена анатомично удобна позиция на човешката ръка
при хващане на предмети (ябълковиден захват).
Когато не сканирате, можете да отпуснете напрежението в пръстите и китката като просто отпуснете захвата оставите трансдюсера между пръстите.

  
Esaote MyLabGamma 
Esaote MyLabGamma                                       
Single Crystal Technology
за превъзходна пенетрация, чувствителност и хомогенност на образа


Благодарение на оптимизираните електронни и акустични материали новото поколение на IQ трансдюсери Esaote драстично подобряват качеството на изображението.

• Монокристални пиезоелементи - по-висока хомогенност на УЗ лъч
• Active Matrix композитен материал - активно премахване на шумове
• Multiple Adaptive Layers - прецизно динамично насочване на лъча
• Интегриран контрол на температурата на кристалите - запазване на оптимални параметри на трансдюсера при продължителна работа

MyLibrary
Практическо ръководство 

• Анатомичен атлас тип "Как да го направя" подкрепен с референтни образи, структурирани с отделни глави за анатомични зони и процедури
• Схематични рисунки на фокусното поле с разчитане на анатомични структури, допълнителни обяснения за процедурите и УЗ образи на сканираната зона с подчертани ключови структури
• Възможност за сравнение на референтните образи с образи в реално време
Esaote MyLabGamma
MyLabDesk                                        MyLabDesk
Пълна диагностична увереност във всички клинични области

MyLabDesk - отдалечена работна станция за архивиране, постобработка, измервания и генериране на рапорти.

XStrain MyLabDesk - отдалечена работна станция за спекъл трекинг базиран анализ на регионална и глобална съкратимост на сърдечния мускул.

Назад в раздела
Ехограф MyLabGamma
Покупка
Модел: MyLabGamma
Тип: преносим
Производител: Esaote SpA
Брошури: Изтегли

Назад в раздела