Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Видеонистагмограф

Видеонистагмограф
Видеонистагмограф
Модел: VNG Plus
Ценова листа: запитване
Производител: Ecleris
Брошури: Изтегли

Описание

Съвременна компютърно базирана видеонистагмографска система за вестибуларна диагностика.
 • Софтуер за анализ с различни тестове – оптокинетичен, плавни проследяващи очни движения, сакадичен, калоричен и пр.
 • Софтуерът автоматично изчислява основните параметри на нистагмената реакция- средна скорост на бавната фаза, максимална скорост на бавната фаза, честота, амплитуда и брой при всички тестове , с изкл. на постурални тестове
 • Възможност за свободно конфигуриране на до 20 различни теста
 • Генерирани графики: Caussen модел, Hallpike, лабиринтов отговор и фаза/ време скоростен отговор
 • Вграден текст за Caussen модел
 • Анамнеза по подразбиране
 • Голяма база данни с възможност за търсене по име на пациента или номер на ИЗ
 • Дигитални филтри
 • 1 или 2 латерални камера
 • Софтуер под Windows
 • Връзка с компютър чрез USB

Стандартен комплект

 • Oсновен процесорен блок с USB порт за връзка с кoмпютър
 • Видео - очила ( маска) за запис на очните движения
 • Софтуер
 • Ръководство за експлоатация на български език

Опции

 • Визуален оптокинетичен стимулатор VGA
 • Оптична система за 3D позициониране и контрол

Назад в раздела
Видеонистагмограф
Покупка
Модел: VNG Plus
Ценова листа: запитване
Производител: Ecleris
Брошури: Изтегли

Назад в раздела