Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Апарат за изследване на слухови ЕП и ОАЕ

Апарат за изследване на слухови ЕП и ОАЕ
Апарат за изследване на слухови ЕП и ОАЕ
Модел: Neuro-Audio
Тип: ABR и OAE
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Виж описанието
Описание
Стандартен комплект
ОпцииНазад в раздела
Апарат за изследване на слухови ЕП и ОАЕ
Покупка

Комбиниран апарат за изследване на слухови евокирани потенциали и отоакустични емисии с възможност за изследване на слухови Steady State отговори.
Апаратът се произвежда в три модификации:
Neuro-Audio-OAE ( изследване на ОАЕ),
Neuro-Audio-ABR ( изследване на слухови ЕП) и
комбинирания Neuro-Audio, който обединява всички методики.

Приложение:
 • Всестранно аудиометрично изследване на пациенти от всякаква възраст
 • Аудиометричен скрининг на новородени
 • Аудиометричен мониторинг на деца с повишен риск от загуба на слуха
 • Аудиометричен мониторинг по време на отит и възпаление на средното ухо
Режими на регистрация:
 • Слухови ЕП: ABR, BERA
 • Средно и късолатентни ЕП: MLR, LLR
 • Вестибуларен миогенен ЕП (VEMP)
 • Транзиентни евокирани ОАЕ (TEOAE)
 • Дисторзионни продукти на ОАЕ (DPOAE
 • Електрокохлеография (ECochG) - опция
 • Слухови Steady State отговори (ASSR) - опция
 • Слухови когнитивни ЕП: P300 - опция

Новата програма Neuro-Audio на български език предлага стандартизиран и лесноразбираем за специалистите УНГ интерфейс:
- в двата регистрационни прозореца за дясно и ляво ухо кривите се изобразяват със стандартните цветове ( червено и синьо);
- програмата определя ипси- и контралатералните криви при многоканален запис, автоматично открива пиковете на отговора и поставя маркерите;
- автоматично определя обективния слухов праг при изследване на слухови ЕП;
- изчислява допълнителни параметри: Fsp, SNR, RNL;
- позволява използване на различни единици за амплитудата на стимула: dB SPL, dB nHL и dB HL;
- дава възможност за избор на формата на стимула: правоъгълен или с формата на прозорците на Blackman, Hamming, Hann или Bartlett;
- има възможност за създаване на собствени сценарии за изследването;
- формира протоколи и синдромални заключения на български език.

Модел: Neuro-Audio
Тип: ABR и OAE
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Назад в раздела