Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Модул за ПСГ

Модул за ПСГ
Модул за ПСГ
Модел: Neuron-Spectrum-PSG
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Виж описанието
Описание
Стандартен комплект
Екранни формиНазад в раздела
Модул за ПСГ
Покупка

Модулът Neuron-Spectrum-PSG позволява провеждане на всестранни полисомнографски изследвания (анализ на фазите на съня, анализ на дихателните нарушения по време на сън) на ЕЕГ апаратите Neuron-Spectrum-5, Neuron-Spectrum-4EPM и Neuron-Spectrum-4P. На останалите ЕЕГ апарати може да се провежда само анализ на фазите на съня.

Приложение:
 • Сомнология
 • Кардиология
 • Анализ на дихателните нарушения
 • Неврология
 • Епилептология
Възможности:
 • Продължителна регистрация по време на сън на голям брой канали, позволяваща провеждане на анализ на структурата на съня (sleep stages) и на анализ на кардиореспираторни нарушения по време на сън: ЕЕГ, ЕОГ, ЕМГ, ЕКГ, ороназален поток, движение на гръдния кош, абдоминални движения, положение на тялото, хъркане, SpO2, движение на крайниците
 • Построяване на хипнограма, автоматично или ръчно стадиране на фазите на съня, автоматично изчисляване на параметрите на хипнограмата
 • Автоматично намиране и класификация на епизодите на апное и хипапное, десатурация, хъркане, движение на крайниците ( инцидентно или периодично), построение на трендове за ЧСС, положение на тялото и SpO2
 • Изчисление на индексите на нарушения на дишането и десатурацията, на параметрите на хъркането, вариабилноста на сърдечния ритъм, на промени в позицията на тялото по време на сън и др.
 • Автоматично формиране на протокола на ПСГ изследване с включване в него на графики и таблици (хипнограма, трендове, епизоди на нарушения на дишане и десатурации, хъркане и др.)
 • Синхронизирано видеоизображение и аудиоинформация по време на регистрация и анализ на ПСГ
 • Специална външна комутационна кутия за бързо разкачване на връзката с апарата без да се налага сваляне на електродите при нощно посещение на тоалетна

Модел: Neuron-Spectrum-PSG
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли