Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

Модул за ПСГ

Модул за ПСГ
Модул за ПСГ
Модел: Neuron-Spectrum-PSG
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Описание
Модулът Neuron-Spectrum-PSG позволява провеждане на всестранни полисомнографски изследвания (анализ на фазите на съня, анализ на дихателните нарушения по време на сън) на ЕЕГ апаратите Neuron-Spectrum-5, Neuron-Spectrum-4EPM и Neuron-Spectrum-4P. На останалите ЕЕГ апарати може да се провежда само анализ на фазите на съня.

Приложение:
 • Сомнология
 • Кардиология
 • Анализ на дихателните нарушения
 • Неврология
 • Епилептология
Възможности:
 • Продължителна регистрация по време на сън на голям брой канали, позволяваща провеждане на анализ на структурата на съня (sleep stages) и на анализ на кардиореспираторни нарушения по време на сън: ЕЕГ, ЕОГ, ЕМГ, ЕКГ, ороназален поток, движение на гръдния кош, абдоминални движения, положение на тялото, хъркане, SpO2, движение на крайниците
 • Построяване на хипнограма, автоматично или ръчно стадиране на фазите на съня, автоматично изчисляване на параметрите на хипнограмата
 • Автоматично намиране и класификация на епизодите на апное и хипапное, десатурация, хъркане, движение на крайниците ( инцидентно или периодично), построение на трендове за ЧСС, положение на тялото и SpO2
 • Изчисление на индексите на нарушения на дишането и десатурацията, на параметрите на хъркането, вариабилноста на сърдечния ритъм, на промени в позицията на тялото по време на сън и др.
 • Автоматично формиране на протокола на ПСГ изследване с включване в него на графики и таблици (хипнограма, трендове, епизоди на нарушения на дишане и десатурации, хъркане и др.)
 • Синхронизирано видеоизображение и аудиоинформация по време на регистрация и анализ на ПСГ
 • Специална външна комутационна кутия за бързо разкачване на връзката с апарата без да се налага сваляне на електродите при нощно посещение на тоалетна
Стандартен комплект
Екранни форми
Модул за ПСГ
Покупка
Модел: Neuron-Spectrum-PSG
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли
Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 600
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N
          [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N
          [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
          [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
        )

    )

  [SESS_IP] => 100.28.0.143
  [SESS_TIME] => 1721490173
  [IS_EXPIRED] => 
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => 8add1f3986ff7d84f9c6fad64425fe2e
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1721509140
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
  [IBLOCK_COUNTER] => Array
    (
      [0] => 15078
    )

)