Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

Ветеринарен ехограф MyLabSeven Vet

Ветеринарен ехограф MyLabSeven Vet
Ветеринарен ехограф MyLabSeven Vet
Модел: MyLabSeven Vet
Тип: стационарен
Ценова листа: запитване
Производител: Esaote Pie Medical


Стационарен ехограф
MyLabSeven Vet s.w. 7.01 ( 2017)

е нова ветеринарна ехографска система на Esaote базирана на eHD технологията, съчетаваща висок клас функционалност и компактност. MyLab™Seven се отличава с висока диагностична стойност на образа и отлично представяне при всички видове породи и всички приложения - от дребни и едри кучета, котки и екзотични животни до коне и селскостопански животни. От абдоминална, репродуктивна и мускулно-скелетна ехография до експертно ниво ехокардиография.

Максимална ефикасност на ехографията

Тази иновативна ултразвукова система е въплъщение на философията на eHD технологията: продуктивност в реално време за постигане на максимална ефикасност на ехографията. Новата платформа осигурява бързина, уверен клиничен резултат, оптимизиран транфер на данни, удобство на ползвателя и повишен пациентопоток през болничното звено.

eHD Technology: нова ера в ултразвука
✓ Превъзходно качество на образа
✓ Разширени диагностични възможности
✓ Атрактивен и компактен дизайн


• eHD Pulser е новото сърце на ултразвуковата система. Формирователят на лъча, изграден по еHD Front end технологията на Esaote гарантира 4-8 пъти по-точно фокусиране на сигнала по сравнение с конвенционални системи;
• eHD Technology е съвкупност на допълнителни подобрения в iQ трансдюсерите по отношение на материала на пиезокристала и акустичната леща;
• eHD Processing въвежда новото адаптивно филтриране XView+, което дава на потребителя най-високо качество на ултразвуковото изображение и увеличена диагностична сигурност;
• eHD Doppler постига безпрецедентна чувствителност и предлага уникални триразмерни доплерови техники (eHD CFM, eHD XFlow, QDP-Quality Doppler Profiles);
• eHD Technology Imaging е качество, което повишава Вашата диагностична увереност с подобрената диагностична стойност и максимална информативност на сигнала.
Висок клас ехограф с фокус към визуализация при трудни за сканиране пациенти

Основните технически подобрения при на s.w. 7.01 ( 2017) включват:
✓ CPI технологията за увеличаване дълбочината на сканиране, подобряване визуализация на дълбоки структури при трудни за сканиране индивиди;
✓ Разширен честотен диапазон от 1 до 22 MHz за ехография при най-малки и най-големи пациенти;
✓ Новата технология XView позволява контролирана от потребителя редукция на зърнестите артефакти и съответно - оптимално персонализирано изображение за всеки клиницист за всяко едно приложение;
✓ Повишена диагностична увереност и разширени възможности за конфигуриране, давайки на клинициста максимална прецизност при решаването на сложните случаи.
 
Впечатляващо качество на изображение и възможности в широк кръг от клинични приложения 
           
Освен стандартните режими и модалности като B-режим, M-режим и доплер, системата предлага нови иновативни технологии в кардиоваскуларни изследвания, обща, мускулно скелетна и репродуктивна ветеринарна ехография.

✓ Auto EF - автоматично измерване на фракция на изтласкване
✓ XStrain™ - пакет за изследване и анализ на миокардната функция
✓ TVM - тъканен доплер ( цветен и пулсов)
✓ CMM - анатомичен M-мод в свободно избираема проекция
✓ HD Doppler и X-Flow - нови видове цветен доплер със свръх висока чувствителност и разделителна способност
✓ TP-View - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
✓ HD Zoom - увеличение на част от образа с подобряване на разделителна способност
✓ NNE - специализиран режим за подобряване визуализацията на биопсични игли при провеждане на процедури под ехографски контрол
✓ ElaXto - еластография с всички видове трансдюсери
✓ Advanced CnTI™ - режим на работа с контрастни вещества
✓ TMI - режим на 3D4D томография
✓ TSI - изобразяване във вид на дебели срезове на обема между две паралелни равнини
✓ X-Light - реалистична 3D визуализация със светлосенки


Продуктивност в реално време

P.O.P. - Ориентираната към продуктивност платформа е сърцевината на новата генерация MyLab™ системи на ЕSAOTE . HD touch screen панелът, контролният панел на две нива и адаптируемия към потребителя софтуер правят от MyLabSeven платформа, напълно ориентирана към максимизиране ефикасността на ежедневната ехографска практика.

Touch screen контролен дисплей с висока резолюция позволява на оператора да достига лесно до различните функционалности и параметри. Благодарение на логичната и интуитивна подредба, ехографистът лесно достига до най-често използваните функции или до зоната за детайлни настройки.  

 Ускорен пациентен поток

MyLabSeven предлага всички най-съвременни решения на Esaote за подобрена продуктивност и ускорен пациентен поток: 

✓ SmarTouch  е най-лесният начин с един бутон да се оптимизира качеството на образа според предпочитанията на потребителя и спецификата на пациента. SmarTouch бутонът позволява бърз избор от touch screen панела на предварително създадени потребителски пресети с различни специализирани настройки; 
✓ AutoAdjust – автоматична настройка на образните параметри при доплеровите и В-режими с едно докосване на бутона; 
✓ eTouch - нова концепция за потребителско управление и интерфейс, функция за записване на сложни последователности
от контроли, които да се активират само с докосване на един единствен бутон; 
✓ Протоколи с предефинирани действия за намаляване броя на натисканията на бутони, необходими за осъществяване
на дадена функция или апликация.

Над 30 модела трансдюсери за всички области на ветеринарната медицина 

MyLab™Seven предлага богат избор iQProbes – както конвексни, линеарни и phased array, така и специализирани трансдюсери ( eндокавитарни, трансезофагиални, интраоперативни, обемни и др. ) Съвместимостта на MyLab™Seven както с новото поколение iQ трансдюсери, така и с предишната модификация е показател за приемственост и грижа за ползвателя.
  
SC3123 6-10 MHz, iQ Probe 
Абдоминална ехография и базова ехокардиография на кучета, котки и екзотични животни

AC2541 1-8 MHz, iQ Probe
Абдоминална ехография на кучета и екзотични животни

SL2325 6-19 MHz 40mm
Мускуло-скелетна и обща ехография на кучета и котки и екзотични животни

SL1541 4-13 MHz 47mm, iQ Probe
Мускуло-скелетна и обща ехография на кучета и котки и екзотични животни

SL3116 10-22 MHz 13mm
За повърхностни структури при кучета, котки и екзотични животни

SV3513 5-10 MHz 50mm
Линеарен трансдюсер за репродуктивна медицина и изследване на стави при едри животни

P2 5-13 5-13 MHz, iQ Probe
Phased array за ехокардиография при дребни и средни породи

SP2430 1-5 MHz, iQ Probe
Нискочестотен phased array за ехокардиография на едри породи

Голям избор от ендоректални, интраоперативни, лапараскопски, ТЕЕ и други видове специализирани трансдюсери

iQ Трансдюсери Esaote appleprobe
Иновативен подход към ергономията

Appleprobe е проектиран да е удобен за работа и при
иновативния (ябълковиден) и при традиционния (писалков)
захват. Appleprobe държи ръката и китката в тяхното
естествено положение, като разпределя захвата върху
цялата китка, каквато е естествената еволюционно
утвърдена анатомично удобна позиция на човешката ръка
при хващане на предмети (ябълковиден захват).
Когато не сканирате, можете да отпуснете напрежението в пръстите и китката като просто отпуснете захвата оставите трансдюсера между пръстите.

  
Esaote_probe_475.png 

                                        
Single Crystal Technology
за превъзходна пенетрация, чувствителност и хомогенност на образа


Благодарение на оптимизираните електронни и акустични материали новото поколение на IQ трансдюсери Esaote драстично подобряват качеството на изображението.

• Монокристални пиезоелементи - по-висока хомогенност на УЗ лъч
• Active Matrix композитен материал - активно премахване на шумове
• Multiple Adaptive Layers - прецизно динамично насочване на лъча
• Интегриран контрол на температурата на кристалите - запазване на оптимални параметри на трансдюсера при продължителна работа

MyLibrary
Практическо ръководство 

• Анатомичен атлас тип "Как да го направя" подкрепен с референтни образи, структурирани с отделни глави за анатомични зони и процедури
• Схематични рисунки на фокусното поле с разчитане на анатомични структури, допълнителни обяснения за процедурите и УЗ образи на сканираната зона с подчертани ключови структури
• Възможност за сравнение на референтните образи с образи в реално време


Join the Global Leader in Veterinary Imaging 


С опит повече от 30 години Esaote е световен лидер в областта на ветеринарни системи за образна диагностика.
От рутинните изследвания в кабинета на кварталния ветеринарен лекар до високоспециализирана кардиоваскуларна диагностика в академичната среда, в проектите в областта на опазване на дивата природа по цял свят, навсякъде Esaote Pie Medical предлага широка гама интегрирани решения за нуждите на ветеринарната медицина. Непрекъснат ангажимент и тесните връзки с водещите ветеринари и университетите са в основа на нашия подход към ветеринарната ултразвукова диагностика и специализирани ЯМР.
Потребителският интерфейс на Esaote се цени високо от ветеринарната общност поради бързо и точно възпроизвеждане на изображения, свързаност и печат. Ние постоянно се стремим да предлагаме системи за образната диагностика с най-модерните технологии и функции, които дават най-високото ниво на клиничните резултати във всички ветеринарни приложения и условия. От години Esaote предлага най-добрите решения за всяка една ситуация и всяка заобикаляща среда.


Назад в раздела
Ветеринарен ехограф MyLabSeven Vet
Покупка
Модел: MyLabSeven Vet
Тип: стационарен
Ценова листа: запитване
Производител: Esaote Pie Medical

Назад в раздела
Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 600
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N
          [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N
          [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
          [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
        )

    )

  [SESS_IP] => 100.28.0.143
  [SESS_TIME] => 1721493698
  [IS_EXPIRED] => 
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => 06df103b247f518f2c29d06079641fe7
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1721509140
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
  [IBLOCK_COUNTER] => Array
    (
      [0] => 31330
    )

)