Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

Ехограф MyLabSeven

Ехограф MyLabSeven
Ехограф MyLabSeven
Модел: MyLabSeven
Тип: стационарен
Производител: Esaote SpA
Брошури: Изтегли

Стационарен ехограф MyLabSeven

MyLab™Seven е новата ехографска система на Esaote базирана на eHD технологията. Ехографът се отличава с висока диагностична стойност на образа и отлично представяне в кардиология, васкуларни изследвания, АГ и ехография на вътрешни органи, урология и интервенционални процедури. Изследването е комфортно за оператора и спестява време.
Комбинацията от Hight-end платформа, бързо включване и режим “заспиване”, вграден акумулатор и гъвкава архитектура правят ехографа MyLab™Seven незаменим в най- натоварените клинични звена.CrystaLine
Подобрена визуализация при трудни за сканиране пациенти

Основните технически подобрения при CrystaLine включват:
✓ CPI технологията за увеличаване дълбочината на сканиране, подобряване визуализацияа на дълбоки структури при трудни за сканиране индивиди;
✓ Новата технология XView+ позволява контролирана от потребителя редукция на зърнестите артефакти и съответно - оптимално персонализирано изображение за всеки клиницист за всяко едно приложение;
✓ Повишена диагностична увереност
CrystaLine предоставя разширени възможности за конфигуриране, давайки на клинициста максимална прецизност при решаването на сложните случаи;
✓ Оптимизиран работен процес CrystaLine а насочен към редуциране на времето за преглед и подобряване на работния процес, което се постига чрез широк спектър от автоматизирани функции при сканиране, доплеров пост-процесинг, измервания, архивиране и свързаност.Продуктивност в реално време

P.O.P. - Ориентираната към продуктивност платформа е сърцевината на новата генерация MyLab™ системи на ЕSAOTE . HD touch screen панелът, контролният панел на две нива и адаптируемия към потребителя софтуер правят от MyLabSeven платформа, напълно ориентирана към максимизиране ефикасността на ежедневната ехографска практика.

Touch screen контролен дисплей с висока резолюция позволява на оператора да достига лесно до различните функционалности и параметри. Благодарение на логичната и интуитивна подредба, ехографистът лесно достига до най-често използваните функции или до зоната за детайлни настройки.  

 Ускорен пациентен поток

MyLabSeven предлага всички най-съвременни решения на Esaote за подобрена продуктивност и ускорен пациентен поток: 

✓ SmarTouch  е най-лесният начин с един бутон да се оптимизира качеството на образа според предпочитанията на потребителя и спецификата на пациента. SmarTouch бутонът позволява бърз избор от touch screen панела на предварително създадени потребителски пресети с различни специализирани настройки; 
✓ AutoAdjust – автоматична настройка на образните параметри при доплеровите и В-режими с едно докосване на бутона; 
✓ eTouch - нова концепция за потребителско управление и интерфейс, функция за записване на сложни последователности
от контроли, които да се активират само с докосване на един единствен бутон; 
✓ Протоколи с предефинирани действия за намаляване броя на натисканията на бутони, необходими за осъществяване
на дадена функция или апликация.


Режими и модалности 
MyLabSeven се отличава с впечатляващо качество на изображението и възможности в широк кръг от клинични приложения. Освен стандартните режими и модалности като B-режим, M-режим и доплер, системата предлага нови иновативни технологии в кардиоваскуларни изследвания, обща ехография и АГ.

Esaote Prevention Suite
Разширени възможности за кардиоваскуларни изследвания

✓ RF QAS - измeрване на артериалната еластичност в реално време
✓ RF QIMT - измерване на дебелината на Intima Media в реално време
✓ Auto EF - автоматично измерване на фракция на изтласкване
✓ Стрес Ехо - пакет за провеждане и анализ
✓ XStrain™ - пакет за изследване и анализ на миокардната функция
✓ TVM - тъканен доплер ( цветен и пулсов)
✓ CFI - специализиран доплеров режим за диагностика на коронарните артерии
✓ CMM - анатомичен M-мод в свободно избираема проекция
 General Imaging Advanced
Абдоминална и обща ехография за напреднали

✓ TEI ™ - широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение
✓ HD Doppler и X-Flow - нови видове цветен доплер със свръх висока чувствителност и разделителна способност
✓ TP-View - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
✓ B-Steer - промяна на посока на зрителното поле за линеарни трансдюсери в В-режим
✓ HD Zoom - увеличение на част от образа с подобряване на разделителна способност
✓ NNE - специализиран режим за подобряване визуализацията на биопсични игли при провеждане на процедури под ехографски контрол
✓ ElaXto - еластография с всички видове трансдюсери
✓ Advanced CnTI™ - режим на работа с контрастни веществаWomen's Health Advanced
Пакет за АГ за напреднали

✓ TMI - режим на 3D4D томография
✓ VRA - обемна интерпретация и анализ с висока прецизност
✓ TSI - изобразяване във вид на дебели срезове на обема между две паралелни равнини
✓ ElaXto - еластография на млечната жлеза
✓ X-Light - реалистична визуализация със светлосенки
iQ Трансдюсери Esaote appleprobe
Иновативен подход към ергономията

Appleprobe е проектиран да е удобен за работа и при
иновативния (ябълковиден) и при традиционния (писалков)
захват. Appleprobe държи ръката и китката в тяхното
естествено положение, като разпределя захвата върху
цялата китка, каквато е естествената еволюционно
утвърдена анатомично удобна позиция на човешката ръка
при хващане на предмети (ябълковиден захват).
Когато не сканирате, можете да отпуснете напрежението в пръстите и китката като просто отпуснете захвата оставите трансдюсера между пръстите.

  
Esaote_probe_475.png 
                                        
Single Crystal Technology
за превъзходна пенетрация, чувствителност и хомогенност на образа


Благодарение на оптимизираните електронни и акустични материали новото поколение на IQ трансдюсери Esaote драстично подобряват качеството на изображението.

• Монокристални пиезоелементи - по-висока хомогенност на УЗ лъч
• Active Matrix композитен материал - активно премахване на шумове
• Multiple Adaptive Layers - прецизно динамично насочване на лъча
• Интегриран контрол на температурата на кристалите - запазване на оптимални параметри на трансдюсера при продължителна работа

MyLibrary
Практическо ръководство 

• Анатомичен атлас тип "Как да го направя" подкрепен с референтни образи, структурирани с отделни глави за анатомични зони и процедури
• Схематични рисунки на фокусното поле с разчитане на анатомични структури, допълнителни обяснения за процедурите и УЗ образи на сканираната зона с подчертани ключови структури
• Възможност за сравнение на референтните образи с образи в реално време

MyLabDesk                                        MyLabDesk
Пълна диагностична увереност във всички клинични области

MyLabDesk - отдалечена работна станция за архивиране, постобработка, измервания и генериране на рапорти.

XStrain MyLabDesk - отдалечена работна станция за спекъл трекинг базиран анализ на регионална и глобална съкратимост на сърдечния мускул.

Референтни центрове

полимед1_400.jpg
МБАЛ Полимед

Д-р Калоян Колев, кардиолог в МЦ “Полимед”, гр. София


От две години имам удоволствието да работя с ехограф Esaote МyLab Class С със CA 541 конвексен, LA 533 линеарен и PA 240 кардиологичен трaнсдюсери.
На базата на този опит и сравнявайки с предишния ми кардиоехограф от друг известен производител, мога да споделя своите отлични впечатления от апарата на Esaote, Италия. На първо място безспорно се откроява брилянтното качество на образа във всички модалности и особено в HD режим...


>>> пълен текст на интервюто

Назад в раздела
Ехограф MyLabSeven
Покупка
Модел: MyLabSeven
Тип: стационарен
Производител: Esaote SpA
Брошури: Изтегли

Назад в раздела
Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 600
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N
          [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N
          [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
          [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
        )

    )

  [SESS_IP] => 100.28.0.143
  [SESS_TIME] => 1721491509
  [IS_EXPIRED] => 
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => 92b4bb785375e658c1685167b6d43ef3
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1721509140
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
  [IBLOCK_COUNTER] => Array
    (
      [0] => 29947
    )

)