Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Ехограф SonoScape S6/S8

Ехограф SonoScape S6/S8
Ехограф SonoScape S6/S8
Модел: SonoScape S6 / SonoScape S8
Тип: преносим
Ценова листа: запитване
Производител: SonoScape
Брошури: Изтегли

Серия преносими цифрови ехографи за обща ехография и кардиоваскуларна диагностика.
Притежават изключително големи диагностични възможности и високо качество на ехографския образ, характерно на ултразвуковите системи от най-висок клас. Ехографите SonoScape S6 / SonoScape S8 са леки и компактни, имат отличен съвременен дизайн и ергономичност.
Вградената технология μ-scan (аналог на Philips SonoCT), дава възможност за изключително реалистична визуализация на тъканите и течностите. Съставното многолъчево изображение, получено в режим μ-scan е сравнимо по качество с компютърната томография и магнитния резонанс. Предвидена е възможност за промяна на апертурата на μ-scan в реално време от 0 до 11 степени.

Приложение:
✓ Кардиология (в това число и при деца)
✓ Трансезофагиални кардиологични изследвания
✓ Абдоминални изследвания
✓ Акушерство и гинекология
✓ Live 3D ( 4D) изследвания
✓ Изследване на малки органи и повърхностни структури
✓ Неврология и Транскраниални изследвания
✓ Урология
✓ Педиатрия и неонатология
✓ Съдови изследвания
✓ Транскраниални изследвания на деца и възрастни
✓ Костно-мускулни изследвания
✓ Хирургия, лапароскопски и интраоперативни изследвания

Възможности:
✓ 20 модела трансдюсери според търсената диагностика
✓ Поддръжка на трансдюсери със свръхвисока плътност ( до 512 елемента)
✓ Голям цветен плосък монитор с прогресивно сканиране и широкоъгълна матрица с висока резолюция
✓ Интерактивно осветяване на клавиатурата с промяна на осветеността на активните бутони
✓ Доброжелателен интерфейс на програмата, система от контекстни менюта
✓ Управление на режимите с едно докосване
✓ Интегриране в компютърни информационни мрежи, ъпдейт на софтуера по интернет
✓ Запазване и преглед на цифрови снимки, клипове и протоколи в база данни върху вградения твърд диск с голям капацитет
✓ Експортиране и импортиране на резултатите от изследванията през мрежата ( LAN и DICOM) и външни USB устройства
✓ Директно разпечатване на резултатите от изследването на външен мастилено-струен или лазерен принтер

Режими на сканиране:
✓ В (2D) + синхронизиран ЕКГ канал
✓ M / анатомичен M, цветен М
✓ 3D, Live 3D (4D)
✓ Цветен доплер (CFM)
✓ Мощен доплер (PDI), дирекционален мощен доплер (DPDI)
✓ Тъканен доплер (TDI) SonoScape S6 опционално, SonoScape S8 стандартно
✓ Пулсов доплер (PW), високоскоростен пулсов доплер ( HPRF), постоянно вълнов доплер (CW)
✓ Режим на пресичащи се лъчи ( Compound imaging)
✓ Режим „Mикроскан” ( μ-scan)
✓ Режим на тъканно-хармонично изображение THI (Tissue Harmonic Image)
✓ Трапецоиден режим за линеарни трансдюсери
✓ Режим на панорамно сканиране

Технологии
✓ Digital Front End нов високоскоростен ултразвуков цифров процесор
✓ NFDSC високоточен широколентов формировател на лъча с прецизно непрекъснато фокусиране
✓ NRSC (Native Resolution Scan Converter) експертна пиксел-пиксел технология за подобряване на дисплейната резолюция
✓ Multi-beam Processing технология за едновременно приемане на няколко успоредни лъча за повишаване латералната разделителна способност
✓ Честотно-комбинирано сканиране технология за едновременно сканиране на различни честоти в зависимост от дълбочината
✓ Compound imaging режим на пресичащи се лъчи - образ без артефакти
✓ μ-scan Processing режим за премахване на ултразвуковия шум, с възможност за регулиране на апертура
✓ HQNF ( High Quality Noise Filter) цифров динамичен филтър за оптимизация на цветната карта и отстраняване на артефактите в режим на доплер
✓ M-Tuning Auto-Optimization (ATO) автоматична оптимизация на образа с натискане на един бутон
✓ Tissue Harmonic Image тъканно-хармонично изображение THI

Трансдюсери

C344

Мултичестотен конвексен трансдюсер за абдоминални изследвания и АГ

C362

Високоапертурен мултичестотен конвексен трансдюсер за абдоминални изследвания и АГ

C542

Мултичестотен конвексен трансдюсер за педиатрия и абдоминални изследвания

VC6-2

Мултичестотен обемен 4D трансдюсер

2P1

Мултичестотен Phased Array кардиологичен трансдюсер за възрастни

5P1

Мултичестотен Phased Array кардиологичен трансдюсер за деца

C311

Мултичестотен микроконвексен трансдюсер за кардиология

C611

Мултичестотен микроконвексен трансдюсер за детска кардиология и педиатрия

L741

Мултичестотен линеарен трансдюсер за съдови изследвания и малки органи

L742

Високоапертурен мултичестотен линеарен трансдюсер за съдови изследвания и малки органи

L743

Високоапертурен мултичестотен линеарен трансдюсер за съдови изследвания и малки органи

L541

Мултичестотен линеарен трансдюсер за педиатрия и малки органи

10L2

Високоапертурен мултичестотен линеарен трансдюсер за съдови изследвания и малки органи с повишена латерална резолюция

10I2

Мултичестотен линеарен интраоперативен трансдюсер

6V1

Мултичестотен микроконвексен трансвагинален трансдюсер

6V3

Високоапертурен мултичестотен микроконвексен трансвагинален трансдюсер

EC9-5

Мултичестотен микроконвексен ендокавитарен трансдюсер

7U2

Мултичестотен линеарен трансректален трансдюсер

MPTEE

Мултичестотен бипланов Рhased Array кардиологичен ТЕЕ трансдюсер за възрастни

MPTEE mini

Мултичестотен бипланов Рhased Array кардиологичен ТЕЕ трансдюсер за деца


Опции

Галерия


Назад в раздела
Ехограф SonoScape S6/S8
Покупка
Модел: SonoScape S6 / SonoScape S8
Тип: преносим
Ценова листа: запитване
Производител: SonoScape
Брошури: Изтегли

Назад в раздела