Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Ехограф MyLabSeven

Ехограф MyLabSeven
Ехограф MyLabSeven
Модел: MyLabSeven
Тип: стационарен
Производител: Esaote SpA
Брошури: Изтегли

Стационарен ехограф MyLabSeven

MyLab™Seven е новата ехографска система на Esaote базирана на eHD технологията. Ехографът се отличава с висока диагностична стойност на образа и отлично представяне в кардиология, васкуларни изследвания, АГ и ехография на вътрешни органи, урология и интервенционални процедури. Изследването е комфортно за оператора и спестява време.
Комбинацията от Hight-end платформа, бързо включване и режим “заспиване”, вграден акумулатор и гъвкава архитектура правят ехографа MyLab™Seven незаменим в най- натоварените клинични звена.CrystaLine
Подобрена визуализация при трудни за сканиране пациенти

Основните технически подобрения при CrystaLine включват:
✓ CPI технологията за увеличаване дълбочината на сканиране, подобряване визуализацияа на дълбоки структури при трудни за сканиране индивиди;
✓ Новата технология XView+ позволява контролирана от потребителя редукция на зърнестите артефакти и съответно - оптимално персонализирано изображение за всеки клиницист за всяко едно приложение;
✓ Повишена диагностична увереност
CrystaLine предоставя разширени възможности за конфигуриране, давайки на клинициста максимална прецизност при решаването на сложните случаи;
✓ Оптимизиран работен процес CrystaLine а насочен към редуциране на времето за преглед и подобряване на работния процес, което се постига чрез широк спектър от автоматизирани функции при сканиране, доплеров пост-процесинг, измервания, архивиране и свързаност.Продуктивност в реално време

P.O.P. - Ориентираната към продуктивност платформа е сърцевината на новата генерация MyLab™ системи на ЕSAOTE . HD touch screen панелът, контролният панел на две нива и адаптируемия към потребителя софтуер правят от MyLabSeven платформа, напълно ориентирана към максимизиране ефикасността на ежедневната ехографска практика.

Touch screen контролен дисплей с висока резолюция позволява на оператора да достига лесно до различните функционалности и параметри. Благодарение на логичната и интуитивна подредба, ехографистът лесно достига до най-често използваните функции или до зоната за детайлни настройки.  

 Ускорен пациентен поток

MyLabSeven предлага всички най-съвременни решения на Esaote за подобрена продуктивност и ускорен пациентен поток: 

✓ SmarTouch  е най-лесният начин с един бутон да се оптимизира качеството на образа според предпочитанията на потребителя и спецификата на пациента. SmarTouch бутонът позволява бърз избор от touch screen панела на предварително създадени потребителски пресети с различни специализирани настройки; 
✓ AutoAdjust – автоматична настройка на образните параметри при доплеровите и В-режими с едно докосване на бутона; 
✓ eTouch - нова концепция за потребителско управление и интерфейс, функция за записване на сложни последователности
от контроли, които да се активират само с докосване на един единствен бутон; 
✓ Протоколи с предефинирани действия за намаляване броя на натисканията на бутони, необходими за осъществяване
на дадена функция или апликация.


Режими и модалности 
MyLabSeven се отличава с впечатляващо качество на изображението и възможности в широк кръг от клинични приложения. Освен стандартните режими и модалности като B-режим, M-режим и доплер, системата предлага нови иновативни технологии в кардиоваскуларни изследвания, обща ехография и АГ.

Esaote Prevention Suite
Разширени възможности за кардиоваскуларни изследвания

✓ RF QAS - измeрване на артериалната еластичност в реално време
✓ RF QIMT - измерване на дебелината на Intima Media в реално време
✓ Auto EF - автоматично измерване на фракция на изтласкване
✓ Стрес Ехо - пакет за провеждане и анализ
✓ XStrain™ - пакет за изследване и анализ на миокардната функция
✓ TVM - тъканен доплер ( цветен и пулсов)
✓ CFI - специализиран доплеров режим за диагностика на коронарните артерии
✓ CMM - анатомичен M-мод в свободно избираема проекция
 General Imaging Advanced
Абдоминална и обща ехография за напреднали

✓ TEI ™ - широколентово тъканно хармонично изобразяване от второ поколение
✓ HD Doppler и X-Flow - нови видове цветен доплер със свръх висока чувствителност и разделителна способност
✓ TP-View - трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери
✓ B-Steer - промяна на посока на зрителното поле за линеарни трансдюсери в В-режим
✓ HD Zoom - увеличение на част от образа с подобряване на разделителна способност
✓ NNE - специализиран режим за подобряване визуализацията на биопсични игли при провеждане на процедури под ехографски контрол
✓ ElaXto - еластография с всички видове трансдюсери
✓ Advanced CnTI™ - режим на работа с контрастни веществаWomen's Health Advanced
Пакет за АГ за напреднали

✓ TMI - режим на 3D4D томография
✓ VRA - обемна интерпретация и анализ с висока прецизност
✓ TSI - изобразяване във вид на дебели срезове на обема между две паралелни равнини
✓ ElaXto - еластография на млечната жлеза
✓ X-Light - реалистична визуализация със светлосенки
iQ Трансдюсери Esaote appleprobe
Иновативен подход към ергономията

Appleprobe е проектиран да е удобен за работа и при
иновативния (ябълковиден) и при традиционния (писалков)
захват. Appleprobe държи ръката и китката в тяхното
естествено положение, като разпределя захвата върху
цялата китка, каквато е естествената еволюционно
утвърдена анатомично удобна позиция на човешката ръка
при хващане на предмети (ябълковиден захват).
Когато не сканирате, можете да отпуснете напрежението в пръстите и китката като просто отпуснете захвата оставите трансдюсера между пръстите.

  
Esaote_probe_475.png 
                                        
Single Crystal Technology
за превъзходна пенетрация, чувствителност и хомогенност на образа


Благодарение на оптимизираните електронни и акустични материали новото поколение на IQ трансдюсери Esaote драстично подобряват качеството на изображението.

• Монокристални пиезоелементи - по-висока хомогенност на УЗ лъч
• Active Matrix композитен материал - активно премахване на шумове
• Multiple Adaptive Layers - прецизно динамично насочване на лъча
• Интегриран контрол на температурата на кристалите - запазване на оптимални параметри на трансдюсера при продължителна работа

MyLibrary
Практическо ръководство 

• Анатомичен атлас тип "Как да го направя" подкрепен с референтни образи, структурирани с отделни глави за анатомични зони и процедури
• Схематични рисунки на фокусното поле с разчитане на анатомични структури, допълнителни обяснения за процедурите и УЗ образи на сканираната зона с подчертани ключови структури
• Възможност за сравнение на референтните образи с образи в реално време

MyLabDesk                                        MyLabDesk
Пълна диагностична увереност във всички клинични области

MyLabDesk - отдалечена работна станция за архивиране, постобработка, измервания и генериране на рапорти.

XStrain MyLabDesk - отдалечена работна станция за спекъл трекинг базиран анализ на регионална и глобална съкратимост на сърдечния мускул.

Назад в раздела
Ехограф MyLabSeven
Покупка
Модел: MyLabSeven
Тип: стационарен
Производител: Esaote SpA
Брошури: Изтегли

Назад в раздела