Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Флексибилни ендоскопи

Видео гастроскоп
Видео гастроскоп
Модел: EG-330
Тип: флексибилен
Производител: SonoScape
Брошури: Изтегли

 
Видео колоноскоп
Видео колоноскоп
Модел: EC-330
Тип: флексибилен
Производител: SonoScape
Брошури: Изтегли

 
Назофарингофиброскоп
Назофарингофиброскоп
Модел: FN-38A
Тип: флексибилен
Производител: Huger

 
Ларингофиброскоп
Ларингофиброскоп
Модел: FL-39A
Тип: флексибилен
Производител: Huger

 

Видео гастроскоп
Видео гастроскоп
Модел: EG-330
Тип: флексибилен
Производител: SonoScape
Брошури: Изтегли

Видео колоноскоп
Видео колоноскоп
Модел: EC-330
Тип: флексибилен
Производител: SonoScape
Брошури: Изтегли

Назофарингофиброскоп
Назофарингофиброскоп
Модел: FN-38A
Тип: флексибилен
Производител: Huger

Ларингофиброскоп
Ларингофиброскоп
Модел: FL-39A
Тип: флексибилен
Производител: Huger