Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

ЕМГ апарат

ЕМГ апарат
ЕМГ апарат
Модел: Litebox
Тип: 3 канален
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Описание
 

Litebox е нов модел триканален компютърно базиран електромиограф с функционална клавиатура и вградено управление на аудио видео стимулатори.
В стандартната комплектация апаратът позволява провеждане на електромиографски, електроневромиографски изследвания и регистрация на ССЕП.

Електрическият стимулатор на Litebox може да подава както еднополярни така и биполярни стимули. Биполярните токови импулси практически нямат стимулни артефакти при записа. Биполярната стимулация е по-комфортна за пациента, защото усещането за болката е по-ниско по-сравнение със стандартните монополярни стимули.
Програмното обезпечение е на български език.

Възможности:

 • Електроневромиография: изследване на моторното и сензорното нервно провеждане (NCS), F-вълна, Н-рефлекс ( включително двойна стимулация), моторен и сензорен инчинг
 • Електромиография: спонтанна активност, интерферентна крива, акционни потенциали на двигателната единица (MUP)
 • Нервномускулно провеждане: репетативна стимулация, джитер
 • Оценяване на броя на двигателните единици (MUNE)
 • Допълнителни ЕМГ техники: блинк рефлекс, сакрален рефлекс, булбокавернозен рефлекс, Т-рефлекс, галваничен кожен отговор
 • Соматосензорни евокирани потенциали (SEP)
 • Визуални евокирани потенциали (VEP) - опция
 • Слухови евокирани потенциали (AEP) - опция
 • Когнитивни евокирани потенциали (CEP) - опция
 • Транскраниална магнитна стимулация (TCMS) - опция
 • Интраоперативен мониторинг - опция
 • Вариабилност на сърдечната честота (HRV) - опция

   litebox_600.png

Стандартен комплект
Опции


Назад в раздела
ЕМГ апарат
Покупка
Модел: Litebox
Тип: 3 канален
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Назад в раздела
Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 600
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N
          [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N
          [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
          [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
        )

    )

  [SESS_IP] => 44.197.111.121
  [SESS_TIME] => 1695513229
  [IS_EXPIRED] => 
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => e4e762e9c4bb002179d76b6db5bdba95
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
      [0] => 1695513229
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1695589140
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
  [IBLOCK_COUNTER] => Array
    (
      [0] => 34328
    )

)