Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

ЕМГ апарат

ЕМГ апарат
ЕМГ апарат
Модел: Neuro-MEP-Micro
Тип: 2 канален
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft

Виж описанието
Описание
Стандартен комплект
ОпцииНазад в раздела
ЕМГ апарат
Покупка

Двуканален компютърно базиран електромиограф с вградена функционална клавиатура и вградено управление на аудио видео стимулатори.
В стандартната комплектация апаратът позволява провеждане на електромиографски, електроневромиографски изследвания и регистрация на ССЕП.
Портативните размери на този апарат в съчетание с изключително големи диагностични възможности определят Neuro-MEP-Micro като любим избор на напредналите електромиографисти и специалисти, работещи на няколко места.
Програмното обезпечение е на български език.

Възможности:
 • Електроневромиография: изследване на моторното и сензорното нервно провеждане (NCS), F-вълна, Н-рефлекс ( включително двойна стимулация), моторен и сензорен инчинг
 • Електромиография: спонтанна активност, интерферентна крива, акционни потенциали на двигателната единица (MUP)
 • Нервномускулно провеждане: репетативна стимулация, джитер
 • Оценяване на броя на двигателните единици (MUNE)
 • Допълнителни ЕМГ техники: блинк рефлекс, сакрален рефлекс, булбокавернозен рефлекс, Т-рефлекс, галваничен кожен отговор
 • Соматосензорни евокирани потенциали (SEP)
 • Визуални евокирани потенциали (VEP) - опция
 • Слухови евокирани потенциали (AEP) - опция
 • Когнитивни евокирани потенциали (CEP) - опция
 • Транскраниална магнитна стимулация (TCMS) - опция
 • Интраоперативен мониторинг - опция
 • Вариабилност на сърдечната честота (HRV) - опция

Модел: Neuro-MEP-Micro
Тип: 2 канален
Ценова листа: запитване
Производител: Neurosoft

Назад в раздела