Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Мамографска система

Мамографска система
Мамографска система
Модел: Milady
Тип: стационарен
Ценова листа: запитване
Производител: BMI

Описание

Дигитална мамографска система за диагностика и скрининг

• Високочестотен генератор;
• Плосък дигитален детектор от аморфен селен 24 х 30 cm;
• Автоматичен Ескпозиционен Контрол - АEC;
• Моторизирана автоматизирана и ръчна компресия;
• Изоцентрично гентри с моторизирана ротация ± 1800;
• Възможност за увеличаване на образа 1.5 x;
• Работна станция с LCD монитор;
• Възможности за постобработка на дигитални рентгенови образи;
• Софтуер за Автоматична детекция на потенциално патологични структури (Computer Assisted Diagnosis);
• Възможност за стереотаксична биопсия;
• DICOM 3.0 функционалност.
Назад в раздела
Мамографска система
Покупка
Модел: Milady
Тип: стационарен
Ценова листа: запитване
Производител: BMI

Назад в раздела