Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

УНГ

Клиничен аудиометър
Клиничен аудиометър
Модел: MA 41
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

 
Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: MA 25
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2557.00 лв.

 
Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM920Р
Тип: с вграден принтер
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2660.00 лв.

 
Тестер за ОАЕ
Тестер за ОАЕ
Модел: EroScan
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

 
Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM930
Тип: Скринингов
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3760.00 лв.

 
УНГ юнит
УНГ юнит
Модел: Millennium Grand
Производител: Medstar

 
Импедансметър
Импедансметър
Модел: Oscilla® TSM400
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

 
Очила на Френцел
Очила на Френцел
Модел: NS501
Производител: Ecleris

Цена с ДДС:   868.00 лв.

 
Импедансметър
Импедансметър
Модел: toychTymp МI 24
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

 
Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: ST 20
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3645.00 лв.

 
УНГ юнит
УНГ юнит
Модел: UE 3000
Производител: Medstar

 
Видеонистагмограф
Видеонистагмограф
Модел: VNG Plus
Производител: Ecleris
Брошури: Изтегли

 
Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM950
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4969.00 лв.

 
Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® USB310
Тип: Скринингов
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3100.00 лв.

 
УНГ юнит
УНГ юнит
Модел: Grand 2000S
Производител: Medstar

 
Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: MA 30
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4136.00 лв.

 
Назофарингофиброскоп
Назофарингофиброскоп
Модел: FN-38A
Тип: флексибилен
Производител: Huger

 
УНГ юнит
УНГ юнит
Модел: Medstar M1010
Производител: Medstar

 
Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM950S
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

 
Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: MA 33
Тип: Компютърно базиран
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4360.00 лв.

 
Очила на Френцел
Очила на Френцел
Модел: NS502
Производител: Ecleris

 
Импедансметър
Импедансметър
Модел: MI 34
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

 
Ларингофиброскоп
Ларингофиброскоп
Модел: FL-39A
Тип: флексибилен
Производител: Huger

 
Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® USB350B
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

 
УНГ стол
УНГ стол
Модел: OP-S10
Тип: електрическо задвижване
Производител: Optomic
Брошури: Изтегли

 
УНГ стол
УНГ стол
Модел: Expedia
Тип: електрическо задвижване
Производител: ROC Europe

 
Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® SM450-FF
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

 
Скринингов ABR тестер
Скринингов ABR тестер
Модел: MB11 BERAphone®
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

 
Апарат за изследване на слухови ЕП и ОАЕ
Апарат за изследване на слухови ЕП и ОАЕ
Модел: Neuro-Audio
Тип: ABR и OAE
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

 
Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® USB350-SP
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

 

Клиничен аудиометър
Клиничен аудиометър
Модел: MA 41
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: MA 25
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2557.00 лв.

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM920Р
Тип: с вграден принтер
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   2660.00 лв.

Тестер за ОАЕ
Тестер за ОАЕ
Модел: EroScan
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM930
Тип: Скринингов
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3760.00 лв.

УНГ юнит
УНГ юнит
Модел: Millennium Grand
Производител: Medstar

Импедансметър
Импедансметър
Модел: Oscilla® TSM400
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Очила на Френцел
Очила на Френцел
Модел: NS501
Производител: Ecleris

Цена с ДДС:   868.00 лв.

Импедансметър
Импедансметър
Модел: toychTymp МI 24
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: ST 20
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3645.00 лв.

УНГ юнит
УНГ юнит
Модел: UE 3000
Производител: Medstar

Видеонистагмограф
Видеонистагмограф
Модел: VNG Plus
Производител: Ecleris
Брошури: Изтегли

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM950
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4969.00 лв.

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® USB310
Тип: Скринингов
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   3100.00 лв.

УНГ юнит
УНГ юнит
Модел: Grand 2000S
Производител: Medstar

Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: MA 30
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4136.00 лв.

Назофарингофиброскоп
Назофарингофиброскоп
Модел: FN-38A
Тип: флексибилен
Производител: Huger

УНГ юнит
УНГ юнит
Модел: Medstar M1010
Производител: Medstar

Аудиометър
Аудиометър
Модел: Oscilla® SM950S
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Скринингов аудиометър
Скринингов аудиометър
Модел: MA 33
Тип: Компютърно базиран
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   4360.00 лв.

Очила на Френцел
Очила на Френцел
Модел: NS502
Производител: Ecleris

Импедансметър
Импедансметър
Модел: MI 34
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Ларингофиброскоп
Ларингофиброскоп
Модел: FL-39A
Тип: флексибилен
Производител: Huger

Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® USB350B
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

УНГ стол
УНГ стол
Модел: OP-S10
Тип: електрическо задвижване
Производител: Optomic
Брошури: Изтегли

УНГ стол
УНГ стол
Модел: Expedia
Тип: електрическо задвижване
Производител: ROC Europe

Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® SM450-FF
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли

Скринингов ABR тестер
Скринингов ABR тестер
Модел: MB11 BERAphone®
Производител: MAICO
Брошури: Изтегли

Апарат за изследване на слухови ЕП и ОАЕ
Апарат за изследване на слухови ЕП и ОАЕ
Модел: Neuro-Audio
Тип: ABR и OAE
Производител: Neurosoft
Брошури: Изтегли

Aудиометър
Aудиометър
Модел: Oscilla® USB350-SP
Тип: Диагностичен
Производител: Inmedico
Брошури: Изтегли