Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

ХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ

Операционна маса
Операционна маса
Модел: DTS-12F
Тип: Електрическо задвижване
Производител: SMI

 
Инфузионна помпа
Инфузионна помпа
Модел: MND-KL1
Тип: спринцовкова

 
Гинекологичен стол
Гинекологичен стол
Модел: OT 03-S
Тип: Електрическо задвижване

 
Гинекологичен стол
Гинекологичен стол
Модел: 1013
Тип: Механично задвижване

 
Аспиратор
Аспиратор
Модел: ECOASPIR
Тип: Аспирационен поток 18 L/min
Производител: KARE MEDICAL LTD. CO.

Цена с ДДС:   225.00 лв.

 
Аспиратор
Аспиратор
Модел: NEW ASPIRET
Тип: Аспирационен поток 15 L/min
Производител: CA-MI

 
Челен осветител - универсален
Челен осветител - универсален
Модел: Ri-focus Reverse
Тип: Универсален
Производител: Riester
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   790.00 лв.

 
Автоклав
Автоклав
Модел: MST-T
Тип: Кръгло сечение

 
Респиратор
Респиратор
Модел: ShangriLa VG70
Тип: турбинен
Производител: Aeonmed

 
Стаплер
Стаплер
Модел: QYZ
Тип: Хемороидален
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   423.00 лв.

 
Ехограф MyLabSigma
Ехограф MyLabSigma
Модел: MyLabSigma
Тип: преносим
Производител: Esaote SpA
Брошури: Изтегли

 
Рентгенов апарат
Рентгенов апарат
Модел: Jolly Plus
Тип: Мобилен
Производител: BMI
Брошури: Изтегли

 
Пулсоксиметър
Пулсоксиметър
Модел: CMS50D
Тип: Fingertype
Производител: Contec

 
Пулсоксиметър
Пулсоксиметър
Модел: CMS70А
Тип: настолен
Производител: Contec

Цена с ДДС:   949.00 лв.

 
Пациентен монитор
Пациентен монитор
Модел: CMS8000/CMS9000
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

 
COVID-19

 
Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 50D/80D
Тип: Монополярен
Мощност: 50/80W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1425.00 лв.

 
Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 80/120/160
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 80/120/160W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Графичен рентгенов апарат
Графичен рентгенов апарат
Модел: BHT-TA
Тип: стационарен
Производител: BMI

 
Eлектрокоагулатор
Eлектрокоагулатор
Модел: Kentamed 1E
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 100W
Производител: Kentamed

 
Електронож
Електронож
Модел: SURTRON® 200 / SURTRON® FLASH 120/200
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 120/200W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Комбиниран електронож/радионож
Комбиниран електронож/радионож
Модел: SURTRON FLASH 160 HF
Тип: Радиочестотен/Монополярен/Биполярен
Мощност: 160W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Електронож с възможност за аргонова коагулация
Електронож с възможност за аргонова коагулация
Модел: SURTRON 300/400 HP
Тип: Монополярен/Биполярен/Аргонова коагулация
Мощност: 300/400W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Модул за аргон-плазмена коагулация
Модул за аргон-плазмена коагулация
Модел: SURTRON ABC Argon
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Радионож RF-B 4MHz
Радионож RF-B 4MHz
Модел: RF-B 4MHz
Тип: радиочестотен
Производител: Kentamed

 
Апарат за евакуация на дима
Апарат за евакуация на дима
Модел: SURTRON®EVAC
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

 
Електронож
Електронож
Модел: EB02
Тип: Монополярен
Мощност: 350W
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

 
Електронож
Електронож
Модел: EB03
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 350W
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

 
Електронож
Електронож
Модел: EB05
Тип: Биполярен с аргонов модул
Мощност: 400W
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

 
Аргонов модул
Аргонов модул
Модел: EB05-AR
Тип: аргонова коагулация
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

 

Операционна маса
Операционна маса
Модел: DTS-12F
Тип: Електрическо задвижване
Производител: SMI

Инфузионна помпа
Инфузионна помпа
Модел: MND-KL1
Тип: спринцовкова

Гинекологичен стол
Гинекологичен стол
Модел: OT 03-S
Тип: Електрическо задвижване

Гинекологичен стол
Гинекологичен стол
Модел: 1013
Тип: Механично задвижване

Аспиратор
Аспиратор
Модел: ECOASPIR
Тип: Аспирационен поток 18 L/min
Производител: KARE MEDICAL LTD. CO.

Цена с ДДС:   225.00 лв.

Аспиратор
Аспиратор
Модел: NEW ASPIRET
Тип: Аспирационен поток 15 L/min
Производител: CA-MI

Челен осветител - универсален
Челен осветител - универсален
Модел: Ri-focus Reverse
Тип: Универсален
Производител: Riester
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   790.00 лв.

Автоклав
Автоклав
Модел: MST-T
Тип: Кръгло сечение

Респиратор
Респиратор
Модел: ShangriLa VG70
Тип: турбинен
Производител: Aeonmed

Стаплер
Стаплер
Модел: QYZ
Тип: Хемороидален
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   423.00 лв.

Ехограф MyLabSigma
Ехограф MyLabSigma
Модел: MyLabSigma
Тип: преносим
Производител: Esaote SpA
Брошури: Изтегли

Рентгенов апарат
Рентгенов апарат
Модел: Jolly Plus
Тип: Мобилен
Производител: BMI
Брошури: Изтегли

Пулсоксиметър
Пулсоксиметър
Модел: CMS50D
Тип: Fingertype
Производител: Contec

Пулсоксиметър
Пулсоксиметър
Модел: CMS70А
Тип: настолен
Производител: Contec

Цена с ДДС:   949.00 лв.

Пациентен монитор
Пациентен монитор
Модел: CMS8000/CMS9000
Производител: Contec
Брошури: Изтегли

Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 50D/80D
Тип: Монополярен
Мощност: 50/80W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Цена с ДДС:   1425.00 лв.

Електрокоагулатор
Електрокоагулатор
Модел: SURTRON 80/120/160
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 80/120/160W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Графичен рентгенов апарат
Графичен рентгенов апарат
Модел: BHT-TA
Тип: стационарен
Производител: BMI

Eлектрокоагулатор
Eлектрокоагулатор
Модел: Kentamed 1E
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 100W
Производител: Kentamed

Електронож
Електронож
Модел: SURTRON® 200 / SURTRON® FLASH 120/200
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 120/200W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Комбиниран електронож/радионож
Комбиниран електронож/радионож
Модел: SURTRON FLASH 160 HF
Тип: Радиочестотен/Монополярен/Биполярен
Мощност: 160W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Електронож с възможност за аргонова коагулация
Електронож с възможност за аргонова коагулация
Модел: SURTRON 300/400 HP
Тип: Монополярен/Биполярен/Аргонова коагулация
Мощност: 300/400W
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Модул за аргон-плазмена коагулация
Модул за аргон-плазмена коагулация
Модел: SURTRON ABC Argon
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Радионож RF-B 4MHz
Радионож RF-B 4MHz
Модел: RF-B 4MHz
Тип: радиочестотен
Производител: Kentamed

Апарат за евакуация на дима
Апарат за евакуация на дима
Модел: SURTRON®EVAC
Производител: LED SpA
Брошури: Изтегли

Електронож
Електронож
Модел: EB02
Тип: Монополярен
Мощност: 350W
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

Електронож
Електронож
Модел: EB03
Тип: Монополярен/Биполярен
Мощност: 350W
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

Електронож
Електронож
Модел: EB05
Тип: Биполярен с аргонов модул
Мощност: 400W
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли

Аргонов модул
Аргонов модул
Модел: EB05-AR
Тип: аргонова коагулация
Производител: Heal Force
Брошури: Изтегли


Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 600
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
          [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
          [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Паролата трябва да бъде с дължина не по-малко от 6 символа.
        )

    )

  [SESS_IP] => 3.236.118.225
  [SESS_TIME] => 1620989838
  [IS_EXPIRED] => 
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => 111fa4df51f587c1173ff5e26b0e0798
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1621025940
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
  [SALE_USER_ID] => 0
  [SALE_USER_BASKET_PRICE] => Array
    (
      [s1] => Array
        (
          [0] => 0
        )

    )

  [SALE_USER_BASKET_QUANTITY] => Array
    (
      [s1] => Array
        (
          [0] => 0
        )

    )

)