Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Медицинска апаратура, оборудване и консумативи

Ехографи
Анестезиологични и дихателни апарати
Операционни маси
Операционни лампи
Коагулатори, електро и лазерна хирургия
Рентгенова диагностика
Дефибрилатори
Холтери и монитори на кръвно налягане
Пациентни монитори, пулсоксиметри и мониторни станции
Болнични легла, мебели и оборудване
Гинекологични столове и родилни легла
Инфузионни помпи
ЕЕГ, ЕМГ и ЕП
Аспиратори
Инструменти
Консумативи, аксесоари и принадлежности
Стерилизация
Съдови доплери
Термографи
Остеоденситометри
Спирометри
Урофлоуметри
Ендоскопи
ЕКГ апарати и стрес-тест системи
Капиляроскопи
Медицински апарати за дома
Обща медицина
Инхалатори и кислородни концентратори
Хирургичен инструментариум
Лаборатория
Начелници и бинокулярни лупи
Кардиология
Неврология
Спешна медицина
АГ и неонаталогия
УНГ
Офталмология
Физиотерапия
Ветеринарна медицина
Употребявана апаратура
banersGen.jpg